LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sudafed (Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sudafed (OTC) tabletki powlekane 60 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,60 Cena 100% (zł): 16,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sudafed

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

McNeil Healthcare Ireland Ltd.

CO ZAWIERA SUDAFED?

1 tabletka powlekana Sudafed zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa sudafed?

Pseudoefedryna zmniejsza przekrwienie śluzówki górnych dróg oddechowych, szczególnie śluzówki nosa i zatok przynosowych, co prowadzi do zmniejszenia obrzęku, zmniejszenia ilości wydzieliny oraz udrożnienia nosa.

kiedy stosować sudafed?

Lek Sudafed stosuje się w objawowym leczeniu zapalenia śluzówki nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia śluzówki nosa.
Lek Sudafed jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

jak stosować sudafed?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 tabletka Sudafed 3 do 4 razy na dobę. U młodzieży w wieku od 13 do 18 lat maksymalny okres stosowania wynosi 4 dni.
Dzieci
Nie stosować leku Sudafed u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie dawkowania jak u dorosłych i zwrócenie szczególnej uwagi na czynność nerek i wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Sudafed u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Sudafed u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Lek stosuje się doustnie.

kiedy sudafed nie może być stosowany?

Leku Sudafed nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (pseudoefedrynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą wieńcową. Nie stosować leku Sudafed, jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie 2 tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) - jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z takimi lekami może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Nie stosować jednocześnie z furazolidonem.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku sudafed?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występują: nadciśnienie tętnicze, choroba serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, przerost prostaty, zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Należy zwrócić uwagę, czy nie są jednocześnie stosowane inne leki zwężające naczynia krwionośne śluzówek w postaci kropli lub aerozolu do nosa. Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Sudafed i alkoholu.

jak stosować sudafed z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Pseudoefedryny nie należy stosować jednocześnie z furazolidonem. Pseudoefedryny nie należy stosować u pacjentów leczonych inhibitorami MAO i w ciągu 2 tygodni po zakończeniu takiego leczenia, ponieważ może wystąpić przełom nadciśnieniowy. Pseudoefedrynę należy ostrożnie stosować w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami pobudzającymi układ współczulny (np. lekami psychotropowymi o działaniu podobnym do amfetaminy, lekami zmniejszającymi przekrwienie śluzówek, lekami hamującymi łaknienie), ze względu na możliwość zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Pseudoefedryna może częściowo odwracać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leków, takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metylodopa oraz leki blokujące receptory alfa- i beta-adrenergiczne. Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają wchłanianie pseudoefedryny, a kaolin je zmniejsza.

czy można stosować sudafed w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Sudafed może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Matki karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Sudafed.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku sudafed?

Mogą wystąpić objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym zaburzenia snu oraz rzadko omamy. Istnieją nieliczne doniesienia o występowaniu wysypki skórnej, niekiedy z towarzyszącym uczuciem swędzenia. Sporadycznie opisywano przypadki zatrzymania moczu u mężczyzn przyjmujących pseudoefedrynę.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku sudafed?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, bezsenność, drżenie, rozszerzenie źrenic, niepokój, pobudzenie, omamy, drgawki, kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, nadciśnienie, zwolniony rytm serca, zaburzenia rytmu serca, przełom nadciśnieniowy, krwawienie wewnątrzczaszkowe, zawał serca, psychoza, uszkodzenie mięśni, za małe stężenie potasu we krwi oraz zawał niedokrwienny jelit.

czy sudafed wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Sudafed na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać sudafed?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl