LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sulovas (Sulodexide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sulovas (Rp) kapsułki miękkie 250 LSU 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 59,00 Cena 100% (zł): 59,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sulovas

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SULOVAS?

1 kapsułka Sulovas zawiera 250 LSU sulodeksydu. Lek zawiera olej sojowy, który może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

jak działa sulovas?

Sulodeksyd działa przeciwzakrzepowo w obrębie naczyń tętniczych i żylnych. Normalizuje również zwiększoną lepkość krwi u osób ze zmianami naczyniowymi i ryzykiem zakrzepicy oraz zmniejsza stężenie lipidów.

kiedy stosować sulovas?

Leczenie objawowe pierwotnej i wtórnej przewlekłej niewydolności żylnej.
Przedłużona wtórna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie przeciwzakrzepowe z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.
Leczenie twardych wysięków u pacjentów z nieproliferacyjną łagodną do umiarkowanej retinopatią cukrzycową.
Leczenie owrzodzeń żylnych podudzi, jako uzupełnienie terapii miejscowej - kontynuacja początkowej terapii parenteralnej.
Leczenie objawowe przewlekłej obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarkowanym nasileniu (II stopnia klasyfikacji Fontaine’a) - kontynuacja początkowej terapii parenteralnej.

jak stosować sulovas?

Dawkowanie leku Sulovas, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie wolno przerywać stosowania leku Sulovas bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie między posiłkami. Nie należy przyjmować leku jednocześnie z posiłkami.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku sulovas?

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej; jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy sulovas nie może być stosowany?

Leku Sulovas nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sulodeksyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, albo na heparynę lub leki podobne do heparyny. Nie stosować leku w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję. Leku Sulovas nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje heparynę lub inne leki przeciwzakrzepowe (w tym doustne leki przeciwzakrzepowe).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku sulovas?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulovas lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

jak stosować sulovas z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować sulovas w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Sulovas u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku sulovas?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Sulovas, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli podczas stosowania leku Sulovas wystąpi nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku sulovas?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Sulovas zwiększa ryzyko krwawienia.

czy sulovas wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Sulovas nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać sulovas?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama





Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl