Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sulpiryd Teva (Sulpiride, Sulpiryd) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sulpiryd Teva (Rp) kapsułki twarde 50 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B Opłata pacjenta (zł): 1,58 Cena 100% (zł): 4,61 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Sulpiryd Teva: kapsułki twarde (50 mg) 24 szt.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych benzamidu.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 50 mg sulpirydu. Preparat zawiera laktozę jednowodną.

WSKAZANIA
Ostre i przewlekłe psychozy w schizofrenii, zwłaszcza z objawami upośledzonej aktywności.
Przewlekłe psychozy alkoholowe, zaburzenia psychosomatyczne.
Zaburzenia depresyjne, gdy leczenie innymi lekami przeciwdepresyjnymi jest nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania.
Migrena i zawroty głowy o różnej etiologii (m.in. w chorobie Meniere'a).
Wspomagająco w terapii uzależnienia alkoholowego.

DAWKOWANIE
Zaleca się stopniowe odstawianie leku.
Dorośli
Schizofrenia
Dawka początkowa wynosi od 400 do 800 mg na dobę i podawana jest w 2 dawkach (rano i wczesnym wieczorem), w zależności od objawów. Pacjentom, u których przeważają objawy pozytywne (zaburzenia myślenia, omamy, urojenia, bezsensowne działania) zaleca się większe dawki: początkowo wynoszące co najmniej 400 mg dwa razy na dobę, a w razie potrzeby - większe. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg. Tylko w przypadkach zaburzeń opornych na leczenie lekarz psychiatra może zwiększyć dawkę dobową do 1600 mg, podawaną w dawkach podzielonych. U pacjentów, u których przeważają objawy negatywne (przygnębienie, zubożenie mowy - małomówność, brak reaktywności, apatia, a także depresja) zaleca się mniejsze dawki. Dawka początkowa wynosi 400 mg 2 razy na dobę, a zmniejszenie dawki do 200 mg 2 razy na dobę zwiększa działanie pobudzające sulpirydu. Pacjenci z objawami mieszanymi (pozytywnymi i negatywnymi, bez dominacji jednych z nich) reagują zwykle właściwie na dawki od 400 mg do 600 mg podane 2 razy na dobę.
Zaburzenia depresyjne
Dawka początkowa wynosi od 50 do 150 mg na dobę. Następnie dawkę zwiększa się do 150-300 mg na dobę.
Zaburzenia psychosomatyczne, nerwice
Zwykle od 150 do 300 mg na dobę.
Migrena i zawroty głowy (np. w chorobie Meniere'a)
Zwykle od 50 do 200 mg na dobę.
Dzieci
Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu u dzieci poniżej 14. roku życia.
Osoby w podeszłym wieku
Zwykle stosowane są dawki jak u dorosłych. U pacjentów w podeszłym wieku, u których zaburzona jest czynność nerek, dawkę leku należy zmniejszyć.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Dawkę sulpirydu należy odpowiednio dostosować; w zależności od stopnia wydolności nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp między dawkami.
Sposób podawania
Sulpiryd należy podawać w dawkach podzielonych. Lek należy zażywać co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Nie należy stosować sulpirydu jednocześnie i przed upływem 2 godzin od podania leków zobojętniających lub sukralfatu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Guz chromochłonny - rozpoznany lub podejrzenie rozpoznania. Ostra porfiria. Guzy związane z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny (np. gruczolak przysadki, rak piersi). Jednoczesne stosowanie lewodopy. Karmienie piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W ramach zachowania środków ostrożności, nie należy stosować sulpirydu podczas ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: uspokojenie, senność. Rzadko: objawy pozapiramidowe i ostra dyskineza, późna dyskineza; rotacyjne ruchy gałki ocznej; spastyczny kręcz szyi, szczękościsk. Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; wysypka plamkowo-grudkowa. Pojedyncze przypadki: wydłużenie odcinka QT, torsade de pointes. Częstość nieznana: hiperprolaktynemia, brak miesiączkii, ginekomastia, oziębłość płciowa i impotencja, mlekotok (poza okresem karmienia); niedociśnienie ortostatyczne; nadmierne ślinienie się; złośliwy zespół neuroleptyczny, który może zagrażać życiu, zwiększenie masy ciała. W trakcie stosowania leków przeciwpsychotycznych donoszono o przypadkach zakrzepów żylnych, w tym przypadki zakrzepicy żył głębokich.

UWAGI
Przed rozpoczęciem podawania preparatu i zależnie od stanu klinicznego pacjenta zaleca się monitorowanie czynników, które mogą predysponować do zaburzeń rytmu serca: bradykardii mniejszej niż 55 uderzeń na minutę; hipokaliemii (którą należy wyrównać); wrodzonego wydłużenia odcinka QT; stosowania leków, w przypadku których może wystąpić bradykardia (poniżej 55 uderzeń na minutę), hipokaliemia, zmniejszenie przewodnictwa wewnątrzsercowego, albo wydłużenie odcinka QT. Należy zachować ostrożność podczas stosowania sulpirydu u pacjentów, u których występują wymienione powyżej czynniki oraz zaburzenia sercowo-naczyniowe predysponujące do wydłużenia odcinka QT. Należy unikać stosowania sulpirydu z innymi neuroleptykami. Jeżeli u pacjenta z chorobą Parkinsona leczenie neuroleptyczne jest bezwzględnie konieczne, sulpiryd może być stosowany, ale z ostrożnością. Podczas stosowania sulpirydu należy zachować ostrożność u pacjentów z niestabilną padaczką, a szczególnie uważnie kontrolować pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie. Nie należy zmieniać dawkowania leków przeciwpadaczkowych u pacjentów wymagających jednoczesnego zastosowania sulpirydu. Podczas stosowania sulpirydu należy unikać spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania leków zawierających alkohol. Sulpirydu nie należy zażywać w późnych godzinach wieczornych (po 16.00), ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń snu.
Pacjenci, którzy prowadzą pojazdy i obsługują maszyny, powinni być ostrzeżeni o możliwości wystąpienia senności związanej ze stosowaniem sulpirydu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSulpiryd Teva (Rp) kapsułki twarde 100 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B Opłata pacjenta (zł): 0,59 Cena 100% (zł): 6,65 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sulpiryd Teva (Rp) tabletki 200 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B Opłata pacjenta (zł): 0,00 Cena 100% (zł): 6,03 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sulpiryd Teva (Rp) tabletki 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B Opłata pacjenta (zł): 0,00 Cena 100% (zł): 12,68 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie