Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sumamigren (Sumatriptan, Sumatryptan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sumamigren (Rp) tabletki powlekane 50 mg 2 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Sumamigren: tabletki powlekane (50 mg) 2 szt.

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwmigrenowy - swoisty i wybiórczy agonista receptorów serotoninowych 5-HT1D.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu. 1 tabletka zawiera 123,5 mg laktozy jednowodnej oraz lak czerwieni koszenilowej.

WSKAZANIA
Doraźne zwalczanie napadów migreny.

DAWKOWANIE
Lek należy stosować jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny, ale jest on również skuteczny po zastosowaniu w dowolnym stadium napadu bólu.
Dorośli
Zalacana doustna dawka wynosi 50 mg. U niektórych pacjentów wymagane jest podanie dawki 100 mg. W przypadku nie ustąpienia objawów po podaniu jednorazowej dawki leku, nie należy przyjmować kolejnej dawki leku podczas trwania tego samego napadu migreny. Następną tabletkę można przyjąć podczas kolejnego napadu. Jeżeli zastosowanie jednorazowej dawki leku spowodowało ustąpienie objawów, jednak napad migreny powrócił, drugą dawkę leku można przyjąć w ciągu kolejnych 24 godzin, pamiętając że nie należy stosować dawki większej niż 300 mg na dobę.
Dzieci i młodzież
Sumatryptanu nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.
Osoby w podeszłym wieku
Dane na temat stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych a osobami młodymi. Do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych stosowanie sumatryptanu w tej grupie pacjentów nie jest zalecane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować w zapobieganiu napadom migrenowym. Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat. Choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, skurcz naczyń wieńcowych (dusznica Prinzmetala), przebyty zawał mięśnia sercowego. Przebyty udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny.  Choroby naczyń obwodowych. Umiarkowane i ciężkie nadciśnienie oraz niedostatecznie kontrolowane nadciśnienie. Stosowanie równocześnie z inhibitorami MAO (sumatryptanu nie można stosować przez 2 tygodnie od zakończenia leczenia inhibitorami MAO). Równoczesne stosowanie z lekami zawierającymi ergotaminę lub jej pochodne, np. metyzergid lub innymi lekami z grupy agonistów receptorów 5-HT1. Ciężka niewydolność wątroby.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica; przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy; duszność; nudności i wymioty (ich związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny); uczucie ciężkości (objaw zazwyczaj przemijający, może być silny i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), bóle mięśni; ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), uczucie słabości, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i są przemijające).

UWAGI
W czasie leczenia sumatryptanem może wystąpić senność. Może mieć to wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSumamigren (Rp) tabletki powlekane 50 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 41,00 Cena 100% (zł): 41,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sumamigren (Rp) tabletki powlekane 100 mg 2 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 46,00 Cena 100% (zł): 46,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sumamigren (Rp) tabletki powlekane 100 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 62,00 Cena 100% (zł): 62,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie