LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Suvardio Plus (Rosuvastatin + Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Suvardio Plus (Rp) tabletki 5 mg + 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 14,25 Cena 100% (zł): 23,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio Plus (Rp) tabletki 5 mg + 10 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 26,98 Cena 100% (zł): 46,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio Plus (Rp) tabletki 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 14,25 Cena 100% (zł): 23,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio Plus (Rp) tabletki 10 mg + 10 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 26,98 Cena 100% (zł): 46,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio Plus (Rp) tabletki 20 mg + 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 14,25 Cena 100% (zł): 23,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio Plus (Rp) tabletki 20 mg + 10 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 26,98 Cena 100% (zł): 46,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Suvardio Plus

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Suvardio Plus?

Lek Suvardio Plus występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
Suvardio Plus 5 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 5 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Suvardio Plus 10 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Suvardio Plus 20 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Suvardio Plus?

Lek Suvardio Plus zawiera 2 substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Kiedy stosować Suvardio Plus?

Lek Suvardio Plus jest stosowany u pacjentów:
- ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna);
- z chorobą serca w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu, konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przepływu krwi w sercu lub konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.
Lek Suvardio Plus stosuje się u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza, aby utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Suvardio Plus należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną.
Lek Suvardio Plus nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Lekarz może przepisać lek Suvardio Plus, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach jak w leku Suvardio Plus.

Jak stosować Suvardio Plus?

Dawkowanie leku Suvardio Plus, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Suvardio Plus można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Suvardio Plus?

W razie pominięcia dawki leku Suvardio Plus należy przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Suvardio Plus nie może być stosowany?

Leku Suvardio Plus nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (rozuwastatynę i ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Suvardio Plus nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Suvardio Plus?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Suvardio Plus lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Suvardio Plus i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek nietypowy, utrzymujący się ból mięśni. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować Suvardio Plus z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Suvardio Plus w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Suvardio Plus, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Suvardio Plus, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Suvardio Plus, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Suvardio Plus?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Suvardio Plus, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Suvardio Plus i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może utrudniać oddychanie i połykanie.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Suvardio Plus?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Suvardio Plus wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Suvardio Plus nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów lek Suvardio Plus może jednak wywołać zawroty głowy - w takim przypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać Suvardio Plus?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner