reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Suvezen (Rosuvastatin + Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Suvezen (Rp) tabletki powlekane 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 56,00 Cena 100% (zł): 56,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvezen (Rp) tabletki powlekane 20 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 56,00 Cena 100% (zł): 56,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Suvezen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SUVEZEN?

Suvezen 10 mg + 10 mg
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Suvezen 20 mg + 10 mg
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa suvezen?

Lek Suvezen zawiera 2 substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

kiedy stosować suvezen?

Lek Suvezen jest stosowany jako środek uzupełniający dietę w przypadku zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia, gdy pacjent stosuje statynę i ezetymib w oddzielnych tabletkach oraz w przypadku zaburzenia dziedzicznego (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (mogą być wtedy zastosowane również inne metody leczenia).
Lek Suvezen jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza, aby utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Suvezen należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną.
Lek Suvezen nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Lekarz może przepisać lek Suvezen, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach jak w leku Suvezen.

jak stosować suvezen?

Dawkowanie leku Suvezen, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Suvezen można przyjmować niezależnie od posiłków. Należy postarać się, aby przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku suvezen?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy suvezen nie może być stosowany?

Leku Suvezen nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (rozuwastatynę i ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Suvezen nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku suvezen?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Suvezen lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Suvezen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi niewyjaśniony ból mięśni, tkliwość lub osłabienie. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

jak stosować suvezen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować suvezen w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Suvezen, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Suvezen, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Suvezen, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku suvezen?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Suvezen, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Suvezen i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może utrudniać oddychanie i połykanie.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku suvezen?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

czy suvezen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie należy się spodziewać, aby Suvezen miał wpływ na prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Suvezen.

jak przechowywać suvezen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama