Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sylvie (Ethinylestradiol + Gestodene) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sylvie 20 (Rp) tabletki drażowane 0,02 mg + 0,075 mg 21 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,30 Cena 100% (zł): 25,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Sylvie 20: tabletki drażowane (0,02 mg + 0,075 mg) 21 szt.

SymPhar Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Doustny hormonalny środek antykoncepcyjny - monofazowy.

SKŁAD
1 tabletka drażowana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu. 1 tabletka zawiera 36,865 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu preparatu powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem preparatu, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

DAWKOWANIE
Dorosłe pacjentki
Tabletki należy przyjmować regularnie bez pominięcia dawki: 1 tabletka dziennie o tej samej porze, przez 21 kolejnych dni, z 7-dniową przerwą pomiędzy każdym opakowaniem. Krwawienie z odstawienia pojawia się zwykle w 2.-3. dniu w okresie przerwy w stosowaniu tabletek i może nie ustąpić przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna; znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (w tym czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S; rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem; wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka. Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych: tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa); choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny - TIA); stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy); migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie; wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak: cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka dyslipoproteinemia. Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np. nowotwory narządów płciowych lub piersi). Obecnie lub w wywiadzie ciężkie choroby wątroby, aż do czasu uzyskania prawidłowych wyników parametrów czynnościowych wątroby. Obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe). Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Ciąża.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie jest wskazany do stosowania w ciąży. Jeśli w czasie przyjmowania preparatu dojdzie do ciąży, natychmiast należy zaprzestać jego stosowania. Nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych aż do całkowitego zaprzestania karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nudności, bóle brzucha; zwiększenie masy ciała; bóle głowy; nastrój depresyjny; ból piersi, tkliwość piersi. Niezbyt często: wymioty, biegunka; zatrzymanie płynów; migrena; zmniejszenie libido; powiększenie piersi; wysypka, pokrzywka. Rzadko: nietolerancja soczewek kontaktowych; nadwrażliwość; zmniejszenia masy ciała; zwiększenie libido; upławy, wydzielina z piersi; rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy. Ponadto: wrzodziejące zapalenie jelita grubego; nasilenie dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego; nasilenie pląsawicy; zaburzenia czynności wątroby; zmniejszenie krwawienia menstruacyjnego, plamienie, krwawienie w czasie cyklu, brak krwawienia z odstawienia, brak miesiączki wywołany zastosowaniem leku; żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.

UWAGI
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania preparatu należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania oraz ostrzeżenia. Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania preparatu w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka, oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSylvie 20 (Rp) tabletki drażowane 0,02 mg + 0,075 mg 3 x 21 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 73,00 Cena 100% (zł): 73,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sylvie 30 (Rp) tabletki drażowane 0,03 mg + 0,075 mg 21 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,70 Cena 100% (zł): 25,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sylvie 30 (Rp) tabletki drażowane 0,03 mg + 0,075 mg 3 x 21 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 73,00 Cena 100% (zł): 73,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie