LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Symago (Agomelatine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Symago (Rp) tabletki powlekane 25 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 18,94 Cena 100% (zł): 63,13 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Symago

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

SymPhar Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SYMAGO?

1 tabletka powlekana Symago zawiera 25 mg agomelatyny w postaci agomelatyny z kwasem cytrynowym.

jak działa symago?

Agomelatyna jest lekiem przeciwdepresyjnym.

kiedy stosować symago?

Lek Symago jest wskazany w leczeniu depresji.

jak stosować symago?

Dawkowanie leku Symago, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. U większości pacjentów z depresją lek Symago zaczyna działać na objawy depresji w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, nawet w przypadku poprawy samopoczucia.
Jeśli lekarz zamienia wcześniejszy lek przeciwdepresyjny na Symago, doradzi pacjentowi jak należy przerwać stosowanie poprzedniego leku, gdy rozpocznie się przyjmowanie leku Symago.
Sposób podawania
Przepisaną przez lekarza dawkę leku Symago należy przyjmować wieczorem przed snem. Lek może być przyjmowany z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki symago?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy symago nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (agomelatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Symago nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania symago?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symago konieczne jest przeanalizowanie przeciwwskazań do jego stosowania oraz środków ostrożności w trakcie leczenia. Lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu leku oraz ustala zasady kontroli pacjenta podczas leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów zaburzenia czynności wątroby: nietypowo ciemny mocz, jasno zabarwiony kał, zażółcenie skóry lub oczu, ból w prawej górnej części brzucha, nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi wymienionymi objawami), należy niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza, który może zalecić przerwanie przyjmowania leku Symago. Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent ma myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Symago.

jak stosować symago z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent pali więcej niż 15 papierosów dziennie.

czy można stosować symago w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Symago u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania symago?

Działania niepożądane leku Symago zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania symago?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy symago wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W trakcie przyjmowania leku Symago u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub do obsługiwania maszyn należy upewnić się, że reakcje są prawidłowe.

jak przechowywać symago?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl