LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Symtiver (Cinnarizine + Dimenhydrinate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Symtiver (Rp) tabletki 20 mg + 40 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Symtiver (Rp) tabletki 20 mg + 40 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Symtiver

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

SymPhar Sp. z o.o.

Co zawiera Symtiver?

Lek Symtiver występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

Jak działa Symtiver?

Lek Symtiver zawiera 2 substancje czynne: cynaryzynę należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia i dimenhydraminę o działaniu przeciwhistaminowym. Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów zawrotów głowy i nudności. Jeśli obie te substancje są stosowane jednocześnie, działają bardziej skutecznie niż stosowane osobno.

Kiedy stosować Symtiver?

Lek Symtiver jest stosowany u dorosłych w leczeniu zawrotów głowy różnego pochodzenia.

Jak stosować Symtiver?

Dawkowanie leku Symtiver, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości bez żucia i popić płynem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Symtiver?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, należy ją pominąć a następną tabletkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Symtiver nie może być stosowany?

Leku Symtiver nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (cynaryzynę i dimenhydraminę), difenhydraminę, inne leki przeciwhistaminowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Symtiver nie jest przeznaczony dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Symtiver?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symtiver lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy poradzić się lekarza kiedy należy odstawić lek Symtiver przed wykonaniem alergicznych testów skórnych - lek Symtiver może zmieniać reakcje skórne na alergeny podczas testów skórnych. Podczas przyjmowania leku Symtiver nie wolno pić alkoholu.

Jak stosować Symtiver z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Symtiver w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje, czy lek Symtiver może być stosowany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Symtiver?

Działania niepożądane leku Symtiver zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Symtiver?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub połknięcia tabletek przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Symtiver wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Symtiver może powodować senność - w przypadku wystąpienia takiego działania leku, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Symtiver?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner