reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Syrop z Sulfogwajakolem Amara (Sulfogaiacol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Syrop z Sulfogwajakolem Amara (OTC) syrop 60 mg/g 1 but. 125 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,90 Cena 100% (zł): 3,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Syrop z Sulfogwajakolem Amara

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

100 g leku Syrop z Sulfogwajakolem Amara zawiera 6 g sulfogwajakolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera nie więcej niż 5,3 % (m/m) alkoholu.

KIEDY STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

Lek Syrop z Sulfogwajakolem Amara jest stosowany w stanach utrudnionego odkrztuszania, tzw. suchego kaszlu, w przypadkach stanów zapalnych układu oddechowego (np. w przeziębieniach).

JAK STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
10 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 razy dziennie.

KIEDY SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Syrop z Sulfogwajakolem Amara nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sulfogwajakol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w stanach zapalnych żołądka i przewodu pokarmowego.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku Syrop z Sulfogwajakolem Amara powinny skonsultować się z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

U osób szczególnie wrażliwych lub po przyjęciu większych dawek może wystąpić podrażnienie śluzówki przewodu pokarmowego (z objawami nudności, wymiotów, biegunek); sporadycznie mogą wystąpić wysypki skórne.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Syrop z Sulfogwajakolem Amara zastosowany w zalecanej dawce nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM AMARA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama