Dodaj do mojego indeksu leków »

Syrop z Sulfogwajakolem Hasco (Sulfogaiacol, Sulfogwajakol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Syrop z Sulfogwajakolem (OTC) syrop 0,39 g/5 ml 1 but. 125 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,50 Cena 100% (zł): 4,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Syrop z Sulfogwajakolem Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
100 g syropu zawiera 6 g sulfogwajakolu oraz 94 g syropu z owocni pomarańczy gorzkiej. Preparat zawiera etanol i sacharozę.

WSKAZANIA
Lek jest wskazany w stanach utrudnionego odksztuszania.

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
10 ml syropu 3-4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat - stosować po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało określone.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W przypadku stosowania dużych dawek preparatu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego.

UWAGI
Lek stosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie zaleca się stosowania leku bezpośrednio przed lub w trakcie prowadzenia pojazdu, gdyż ze względu na niewielką zawartość alkoholu lek może mieć wpływ na wynik urządzeń kontrolujących poziom alkoholu w powietrzu wydychanym.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych