reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Syrop z Sulfogwajakolem Hasco (Sulfogaiacol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Syrop z Sulfogwajakolem Hasco (OTC) syrop 60 mg/g 1 but. 125 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,50 Cena 100% (zł): 4,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Syrop z Sulfogwajakolem Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

100 g leku Syrop z Sulfogwajakolem Hasco zawiera 6 g sulfogwajakolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera alkohol.

KIEDY STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

Lek Syrop z Sulfogwajakolem Hasco jest stosowany w stanach utrudnionego odkrztuszania.

JAK STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
10 ml syropu 3-4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę. U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek można stosować po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza.

KIEDY SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Syrop z Sulfogwajakolem Hasco nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sulfogwajakol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku Syrop z Sulfogwajakolem Hasco powinny skonsultować się z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

Lek stosowany w dużych dawkach może drażnić śluzówkę przewodu pokarmowego.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Syrop z Sulfogwajakolem Hasco stosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie zaleca się stosowania leku bezpośrednio przed lub w trakcie prowadzenia pojazdu, gdyż ze względu na niewielką zawartość alkoholu lek może mieć wpływ na wynik urządzeń kontrolujących poziom alkoholu w powietrzu wydychanym.

JAK PRZECHOWYWAĆ SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM HASCO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama