reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Syrop z babki lancetowatej Amara (Plantago lanceolata) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Syrop z babki lancetowatej Amara (OTC) syrop 750 mg/5 ml 1 but. 125 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,30 Cena 100% (zł): 6,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Syrop z babki lancetowatej Amara

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

5 ml leku Syrop z babki lancetowatej Amara zawiera 750 mg płynnego wyciągu z ziela babki lancetowatej. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera do 3,8% (m/m) alkoholu.

KIEDY STOSOWAĆ SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

Lek Syrop z babki lancetowatej Amara jest stosowany w leczeniu objawowym podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz w towarzyszącym podrażnieniu suchym kaszlu.

JAK STOSOWAĆ SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci od 12 lat
10 ml syropu 3 razy dziennie.
Dzieci
Dzieci od 5 do 11 lat: 8 ml syropu 3 razy dziennie.
Dzieci od 3 do 4 lat: 4 ml syropu 3 razy dziennie.
Nie zaleca się stosowania leku Syrop z babki lancetowatej Amara u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

KIEDY SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Syrop z babki lancetowatej Amara nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z babki lancetowatej) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli podczas stosowania leku wystąpi duszność, gorączka, ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Syrop z babki lancetowatej Amara.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

Zanotowano przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w babce lancetowatej.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Syrop z babki lancetowatej Amara.

CZY SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie zaleca się stosowania leku Syrop z babki lancetowatej Amara przez osoby prowadzące pojazdy lub obsługujące maszyny.

JAK PRZECHOWYWAĆ SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ AMARA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama