Dodaj do mojego indeksu leków »

Tadalafil Medana (Tadalafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tadalafil Medana (Rp) tabletki powlekane 20 mg 4 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 70,00 Cena 100% (zł): 70,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tadalafil Medana

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

CO ZAWIERA TADALAFIL MEDANA?

1 tabletka powlekana Tadalafil Medana zawiera 20 mg tadalafilu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA TADALAFIL MEDANA?

Tadalafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Tadalafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

KIEDY STOSOWAĆ TADALAFIL MEDANA?

Tadalafil Medana jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji (stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego).

JAK STOSOWAĆ TADALAFIL MEDANA?

Dawkowanie leku Tadalafil Medana ustala lekarz. Lek Tadalafil Medana należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek Tadalafil Medana może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Leku Tadalafil Medana nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku. Lek Tadalafil Medana umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

KIEDY TADALAFIL MEDANA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tadalafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Tadalafil Medana nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU TADALAFIL MEDANA?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tadalafil Medana lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Medana i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Medana i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Tadalafil Medana nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

JAK STOSOWAĆ TADALAFIL MEDANA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Tadalafil Medana nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje: azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu); leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, molsidomina); riocyguat.

JAK STOSOWAĆ TADALAFIL MEDANA Z JEDZENIEM I PICIEM?

Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Tadalafil Medana i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Tadalafil Medana lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu.

CZY TADALAFIL MEDANA MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Tadalafil Medana nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU TADALAFIL MEDANA?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Tadalafil Medana, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Tadalafil Medana i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w razie wystąpienia następujących objawów: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużająca się i czasem bolesna erekcja (jeśli erekcja utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagła utrata widzenia; reakcje alergiczne, w tym wysypki.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU TADALAFIL MEDANA?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

CZY TADALAFIL MEDANA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

U niektórych mężczyzn stosujących lek Tadalafil Medana podczas badań klinicznych zgłaszano występowanie zawrotów głowy - pacjenci powinni poznać swoją reakcję na lek Tadalafil Medana przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdów lub obsługiwaniu maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ TADALAFIL MEDANA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych