LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Tadalafil Maxigra (Tadalafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tadalafil Maxigra (OTC) tabletki powlekane 10 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
30,00
Cena
100% (zł):
30,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tadalafil Maxigra

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera lek Tadalafil Maxigra?

Lek Tadalafil Maxigra występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg tadalafilu. Lek zawiera laktozę, dlatego pacjenci, u których wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Jak działa lek Tadalafil Maxigra?

Tadalafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działa poprzez wspomaganie rozszerzenia naczyń krwionośnych prącia, zwiększając napływ krwi do prącia i doprowadzając do erekcji. Tadalafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować lek Tadalafil Maxigra?

Lek Tadalafil Maxigra jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji (stan niezdolności osiągnięcia lub utrzymania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego).

Jak stosować lek Tadalafil Maxigra?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli tadalafil. Nie należy przyjmować większej ilości leku niż wskazano w ulotce dla pacjenta.

  • Dorośli mężczyźni
    Zalecana dawka leku Tadalafil Maxigra to 1 tabletka 10 mg. Lek należy przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną; lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Lek jest przeznaczony do stosowania doraźnego, w miarę potrzeby. Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę; nie stosować częściej niż raz w tygodniu. Lek Tadalafil Maxigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni omówić z lekarzem możliwość przyjmowania leku.

Sposób podawania

Lek można zażywać niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

Kiedy lek Tadalafil Maxigra nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tadalafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku, jeśli lekarz zalecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że tadalafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Tadalafil Maxigra, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni, lub udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienia krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, nie należy stosować leku. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tadalafil Maxigra?

Przed zastosowaniem leku Tadalafil Maxigra należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania kwestionariuszem diagnostycznym; w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli po zastosowaniu leku Tadalafil Maxigra nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Przed przyjęciem leku Tadalafil Maxigra pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w przypadkach występowania: niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego, anatomicznego zniekształcenia prącia, ciężkich chorób wątroby, ciężkich chorób nerek lub dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną). Należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxigra i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku. Należy także przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxigra i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu. Tadalafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Przez 48 godzin po przyjęciu leku Tadalafil Maxigra nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego. Leku Tadalafil Maxigra nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Tadalafil Maxigra nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Lek Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Przed przyjęciem leku Tadalafil Maxigra nie należy spożywać dużych ilości alkoholu.

Jak stosować lek Tadalafil Maxigra z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Tadalafil Maxigra jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli tadalafil. Nie należy stosować tadalafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu następujących leków: riocyguat; leki alfa-adrenolityczne stosowane w leceniu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty; inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi; inhibitory 5-alfa-reduktazy stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu prostaty; ketokonazol w tabletkach; inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV; fenobarbital, fenytoina i karbamazepina (leki przeciwdrgawkowe); ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki) lub itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy); inne metody leczenia zaburzeń erekcji.

Jak stosować lek Tadalafil Maxigra z jedzeniem i piciem?

Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Tadalafil Maxigra i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji oraz może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Tadalafil Maxigra lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu.

Czy można stosować lek Tadalafil Maxigra w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tadalafil Maxigra?

Podczas stosowania leku Tadalafil Maxigra często mogą wystąpić: ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie śluzówki nosa i niestrawność. Niezbyt często: zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności z oddychaniem, obecność krwi w moczu, przedłużony czas trwania wzwodu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek, uczucie zmęczenia. Rzadko obserwowane: omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu, zwiększona potliwość, atak serca i udar.
Należy wstrzymać stosowanie leku Tadalafil Maxigra i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych leku: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską); przedłużona i bolesna erekcja (jeśli erekcja trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagła utrata widzenia; reakcje alergiczne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tadalafil Maxigra?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Tadalafil Maxigra wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tadalafil Maxigra może powodować zawroty głowy - pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Tadalafil Maxigra przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdów lub obsługiwaniu maszyn.

Jak przechowywać lek Tadalafil Maxigra?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Tadalafil Maxigra - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Tadalafil Maxigra - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem