LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Tadalafil Maxon (Tadalafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tadalafil Maxon (OTC) tabletki powlekane 10 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
29,50
Cena
100% (zł):
29,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tadalafil Maxon

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Tadalafil Maxon?

Lek Tadalafil Maxon występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg tadalafilu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Jak działa Tadalafil Maxon?

Tadalafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działa poprzez wspomaganie rozszerzenia naczyń krwionośnych prącia, zwiększając napływ krwi do prącia i doprowadzając do erekcji. Tadalafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować Tadalafil Maxon?

Lek Tadalafil Maxon jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji (czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonującego stosunku płciowego).

Jak stosować Tadalafil Maxon?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy zażywać większej liczby tabletek Tadalafil Maxon niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Tadalafil Maxon jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli tadalafil.

  • Dorośli mężczyźni
    Zalecana dawka leku Tadalafil Maxon to 1 tabletka 10 mg. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Lek powinien być przyjęty przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną; lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż raz w tygodniu. Lek Tadalafil Maxon umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni omówić z lekarzem przyjmowanie leku.

Sposób podawania

Lek można zażywać niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

Kiedy Tadalafil Maxon nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tadalafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Tadalafil Maxon nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku, jeśli lekarz zalecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że tadalafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Tadalafil Maxon, jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca, a także jeśli w ostatnim czasie przebył zawał serca lub udar. Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienia krwi, niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi lub niekontrolowane zaburzenia rytmu serca, nie należy stosować leku. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, określaną jako „porażenie oka”.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tadalafil Maxon?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tadalafil Maxon należy skorzystać z dołączonego do opakowania narzędzia diagnostycznego (ankiety); w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli po zastosowaniu leku Tadalafil Maxon nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Przed przyjęciem leku Tadalafil Maxon pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach: występowania niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego; stwierdzenia anatomicznego zniekształcenia prącia; dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną). Należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy także przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon, jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu, i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Tadalafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Przez 48 godzin po przyjęciu leku Tadalafil Maxon nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego. Leku Tadalafil Maxon nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Tadalafil Maxon nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lek Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Przed zażyciem leku Tadalafil Maxon nie należy spożywać dużych ilości alkoholu.

Jak stosować Tadalafil Maxon z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Tadalafil Maxon jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli tadalafil. Nie należy stosować tadalafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu następujących leków: riocyguat; leki alfa-adrenolityczne stosowane z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty; inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi; inhibitory 5-alfa-reduktazy stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu prostaty; ketokonazol w tabletkach; inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV; fenobarbital, fenytoina i karbamazepina (leki przeciwdrgawkowe); ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki) lub itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy); inne metody leczenia zaburzeń erekcji.

Jak stosować Tadalafil Maxon z jedzeniem i piciem?

Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Tadalafil Maxon i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Spożywanie alkoholu może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Tadalafil Maxon lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu. Ponadto spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność do uzyskania erekcji.

Czy można stosować Tadalafil Maxon w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tadalafil Maxon?

Należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi jakikolwiek objaw z następujących: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską); przedłużona i bolesna erekcja (jeśli erekcja utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagła utrata widzenia; reakcje alergiczne, w tym wysypki.
Podczas stosowania leku Tadalafil Maxon często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie śluzówki nosa i niestrawność. Niezbyt często: zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności w oddychaniu, obecność krwi w moczu, przedłużona erekcja, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek i uczucie zmęczenia. Rzadko: występują: omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość. Atak serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących tadalafil.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tadalafil Maxon?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Tadalafil Maxon wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tadalafil Maxon może powodować zawroty głowy - należy poznać swoją reakcję na lek Tadalafil Maxon przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn.

Jak przechowywać Tadalafil Maxon?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Tadalafil Maxon - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Tadalafil Maxon - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem