LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Tadalafil Mensil (Tadalafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tadalafil Mensil (OTC) tabletki powlekane 10 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
35,50
Cena
100% (zł):
35,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tadalafil Mensil

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera lek Tadalafil Mensil?

Lek Tadalafil Mensil to tabletki, które są dostępne bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg tadalafilu. Lek zawiera laktozę - w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Tadalafil Mensil?

Tadalafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działa poprzez wspomaganie rozszerzenia naczyń krwionośnych prącia, zwiększając napływ krwi do prącia i doprowadzając do erekcji. Tadalafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować lek Tadalafil Mensil?

Lek Tadalafil Mensil jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli stanu, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu w stopniu wystarczającym do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować lek Tadalafil Mensil?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy zażywać większej liczby tabletek Tadalafil Mensil niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Tadalafil Mensil jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli tadalafil.

  • Dorośli mężczyźni
    Zalecana dawka leku Tadalafil Mensil to 1 tabletka 10 mg. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Lek powinien być przyjęty przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną; lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie należy stosować leku częściej niż raz w tygodniu. Lek Tadalafil Mensil umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Tadalafil Mensil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni omówić z lekarzem przyjmowanie leku.

Sposób podawania

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

Kiedy lek Tadalafil Mensil nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tadalafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Tadalafil Mensil nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje organiczne azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku, jeśli lekarz zalecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej. Nie stosować leku Tadalafil Mensil, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub jeśli w ostatnim czasie pacjent przebył zawał serca lub udar. Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienia krwi, niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi lub niekontrolowane zaburzenia rytmu serca, nie należy stosować leku. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, określanej jako „porażenie oka”. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że tadalafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tadalafil Mensil?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tadalafil Mensil należy skorzystać z dołączonego do opakowania kwestionariusza; w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli po zastosowaniu leku Tadalafil Mensil nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Przed przyjęciem leku Tadalafil Mensil pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach: występowanie niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, szpiczaka mnogiego, białaczki; stwierdzenie jakiegokolwiek zniekształcenia prącia; występowanie dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną). Należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Mensil i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku. Należy także przerwać stosowanie leku Tadalafil Mensil i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu. Tadalafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Przez 48 godzin po przyjęciu leku Tadalafil Mensil nie wolno przyjmować leków zawierających syldenafil stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji lub w leczeniu nadciśnienia płucnego. Leku Tadalafil Mensil nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Tadalafil Mensil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lek Tadalafil Mensil nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Przed zażyciem leku Tadalafil Mensil nie należy spożywać dużych ilości alkoholu.

Jak stosować lek Tadalafil Mensil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Tadalafil Mensil jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli tadalafil. Nie należy stosować tadalafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu następujących leków: riocyguat; leki alfa-adrenolityczne stosowane z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty; inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi; inhibitory 5-alfa-reduktazy stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu prostaty; ketokonazol w tabletkach; inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV; fenobarbital, fenytoina i karbamazepina (leki przeciwdrgawkowe); ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki) lub itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy); inne metody leczenia zaburzeń erekcji.

Jak stosować lek Tadalafil Mensil z jedzeniem i piciem?

Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Tadalafil Mensil i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Spożywanie alkoholu może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Tadalafil Mensil lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu. Ponadto spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność do uzyskania erekcji.

Czy można stosować lek Tadalafil Mensil w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Tadalafil Mensil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tadalafil Mensil?

Podczas stosowania leku Tadalafil Mensil często mogą wystąpić: ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie śluzówki nosa oraz niestrawność. Niezbyt często: zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, niewyraźne widzenie, ból oczu, problemy z oddychaniem, krew w moczu, przedłużona erekcja, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek oraz uczucie zmęczenia. Rzadko obserwowano: omdlenia, drgawki i przemijającą utratę pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utratę słuchu, pokrzywkę, krwawienie z prącia, krew w nasieniu oraz zwiększoną potliwość. Ponadto u mężczyzn przyjmujących tadalafil rzadko były zgłaszane atak serca i udar.
Należy odstawić lek Tadalafil Mensil i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską); przedłużona i bolesna erekcja (jeśli erekcja trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagła utrata widzenia; reakcje alergiczne, w tym wysypki.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tadalafil Mensil?

W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy poinformować o tym lekarza.

Czy lek Tadalafil Mensil wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tadalafil Mensil może powodować zawroty głowy - należy poznać swoją reakcję na lek Tadalafil Mensil przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn.

Jak przechowywać lek Tadalafil Mensil?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Tadalafil Mensil - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Tadalafil Mensil - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem