LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tafen Nasal (Budesonide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tafen Nasal (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 200 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tafen Nasal 32 μg (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 32 µg/dawkę odm. 120 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,80 Cena 100% (zł): 19,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tafen Nasal 64 µg (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 64 µg/dawkę odm. 120 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tafen Nasal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA TAFEN NASAL?

1 dawka leku Tafen Nasal zawiera 32 mikrogramy lub 64 mikrogramy budezonidu. Lek zawiera sorbinian potasu - może powodować podrażnienie skóry lub śluzówki (np. kontaktowe zapalenie skóry).

JAK DZIAŁA TAFEN NASAL?

Budezonid należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Stosowany do nosa pomaga zwalczyć stan zapalny śluzówki nosa.

KIEDY STOSOWAĆ TAFEN NASAL?

Lek Tafen Nasal 32 μg lub Tafen Nasal 64 μg jest stosowany w:
- leczeniu i zapobieganiu objawom alergii, takim jak katar sienny (wywołany np. pyłkiem traw);
- leczeniu i zapobieganiu całorocznemu, alergicznemu zapaleniu śluzówki nosa (przewlekłe zapalenie śluzówki nosa), wywoływanemu np. przez kurz domowy;
- leczeniu objawów polipów nosa.

JAK STOSOWAĆ TAFEN NASAL?

Dawkowanie leku Tafen Nasal, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Tafen Nasal należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU TAFEN NASAL?

Jeśli pacjent pominie zastosowanie dawki o odpowiedniej porze, należy ją zastosować tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY TAFEN NASAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Tafen Nasal nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU TAFEN NASAL?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tafen Nasal lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Tafen Nasal nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

JAK STOSOWAĆ TAFEN NASAL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ TAFEN NASAL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Tafen Nasal u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU TAFEN NASAL?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Tafen Nasal, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU TAFEN NASAL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

CZY TAFEN NASAL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Tafen Nasal stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ TAFEN NASAL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 3 miesiące po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl