LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tamiflu (Oseltamivir)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tamiflu (Rp) kapsułki twarde 30 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 55,80 Cena 100% (zł): 55,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tamiflu (Rp) kapsułki twarde 45 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 80,00 Cena 100% (zł): 80,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tamiflu (Rp) kapsułki twarde 75 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 80,00 Cena 100% (zł): 80,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tamiflu

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Roche Registration GmbH

Co zawiera Tamiflu?

Lek Tamiflu występuje w postaci kapsułek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 kapsułka zawiera 30 mg, 45 mg lub 75 mg oseltamiwiru.

Jak działa Tamiflu?

Oseltamiwir należy do grupy leków zwanych inhibitorami neuraminidazy, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa grypy w organizmie. Pomagają złagodzić objawy lub zapobiec ich wystąpieniu w przypadku zakażenia wirusem grypy.

Kiedy stosować Tamiflu?

Lek Tamiflu jest stosowany u osób dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt (w tym noworodków urodzonych o czasie) do leczenia grypy, gdy wystąpią objawy grypy oraz kiedy wiadomo, że wirus grypy krąży w środowisku.
Lek Tamiflu może być przepisany w indywidualnych przypadkach dorosłym, młodzieży oraz dzieciom w wieku powyżej 1 roku w celu zapobiegania grypie, na przykład jeśli pacjent miał kontakt z osobą chorą na grypę.
Lek Tamiflu może być również przepisany w wyjątkowych okolicznościach dorosłym, młodzieży, dzieciom i niemowlętom (również noworodkom urodzonym o czasie) w celu zapobiegania grypie, na przykład podczas pandemii grypy, gdy szczepionka przeciw grypie na dany sezon nie zapewnia wystarczającej ochrony.

Jak stosować Tamiflu?

Dawkowanie leku Tamiflu w każdej grupie pacjentów, sposób jego przyjmowania oraz czas stosowania ustala lekarz. Zawsze należy ukończyć leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.
Sposób podawania
Kapsułki należy popijać wodą; kapsułek nie wolno dzielić ani rozgryzać. Lek Tamiflu może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku, jednak przyjmowanie z posiłkiem zmniejsza ryzyko wystąpienia nudności lub wymiotów.
Osoby, które mają trudności z połykaniem kapsułek, a także bardzo małe dzieci, mogą przyjmować zaleconą dawkę leku w postaci zawiesiny doustnej przygotowanej z kapsułek leku Tamiflu. Najlepiej żeby zawiesina była przygotowana przez fachowy personel w aptece. Jeśli przygotowanie leku w postaci płynnej w aptece nie jest możliwe, pacjent może przygotować postać płynną leku Tamiflu z kapsułek w domu. Lekarz przepisze odpowiednią do wieku pacjenta dawkę leku w postaci kapsułek, z których następnie zostanie przygotowana zawiesina doustna; wielkość dawki leku będzie wpływała na sposób przygotowania zawiesiny doustnej - dokładna instrukcja samodzielnego przygotowania zawiesiny doustnej jest zawarta w ulotce dołączonej do opakowania leku Tamiflu.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Tamiflu?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Kiedy Tamiflu nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (oseltamiwir) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tamiflu?

Lek Tamiflu nie jest szczepionką przeciw grypie lecz preparatem do leczenia zakażenia lub w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa grypy. Jeśli mimo przyjmowania leku Tamiflu nasilają się objawy grypy lub nadal utrzymuje się gorączka, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli podczas stosowania leku Tamiflu pojawią się zmiany w zachowaniu lub nastroju (szczególnie u dzieci i młodzieży), należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza, gdyż mogą to być objawy rzadkich, ale poważnych działań niepożądanych.

Jak stosować Tamiflu z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Tamiflu w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o przepisaniu leku Tamiflu kobiecie w ciąży lub kobiecie karmiącej piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tamiflu?

Działania niepożądane opisywane podczas przyjmowania leku Tamiflu są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tamiflu?

W razie przyjęcia większej niż przepisana ilość kapsułek należy przerwać przyjmowanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas przygotowywania płynnej postaci leku Tamiflu dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego spożycia leku przez dziecko.

Czy Tamiflu wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tamiflu nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Tamiflu?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner