LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tanakan (Ginkgo biloba) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tanakan (OTC) tabletki powlekane 40 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,50 Cena 100% (zł): 34,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tanakan (OTC) tabletki powlekane 40 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 77,00 Cena 100% (zł): 77,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tanakan

Ipsen Consumer HealthCare

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego o zawartości 21,6-26,4% glikozydów flawonowych, 2,8-3,4% ginkgolidów A, B i C oraz 2,6-3,2% bilobalidu. Preparat zawiera laktozę jednowodną.

Wskazania

Leczenie objawowe patologicznego osłabienia funkcji poznawczych i przewlekłego osłabienia funkcji neurosensorycznych u pacjentów w podeszłym wieku (z wyjątkiem choroby Alzheimera i innych poważnych stanów otępiennych). Leczenie objawów ośrodkowych wynikających z zaburzeń krążenia mózgowego, jak zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, zmniejszenie ostrości słuchu, niektóre zespoły zawrotów głowy i/lub szumu w uszach.
Pomocniczo w leczeniu objawów zaburzeń krążenia obwodowego: chromanie przestankowe w przewlekłym zarostowym zapaleniu tętnic kończyn dolnych (stadium 2). Wskazanie to opiera się na podwójnie ślepych badaniach klinicznych pod kontrolą placebo, w których wykazano wydłużenie zasięgu chodzenia o co najmniej 50% w grupie od 50 do 60% leczonych pacjentów w porównaniu do grupy od 20 do 40% pacjentów przestrzegających wyłącznie zasad zdrowego trybu życia i zaleceń dietetycznych.
Pomocniczo w leczeniu objawów zespołu Raynauda.

Dawkowanie

Dorośli
3 tabletki na dobę w dawkach podzielonych.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłków, popijając połową szklanki wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia skórne, ból głowy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama