Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Taromentin (Amoxicillin + Clavulanic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Taromentin (Rp) tabletki powlekane 500 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 10,79 / 10,79 Cena 100% (zł): 18,77 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Taromentin: tabletki powlekane (500 mg + 125 mg) 14 szt.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy penicylin w połączeniu z inhibitorem beta-laktamazy.

CO ZAWIERA TAROMENTIN
Zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Tabletki powlekane
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU
Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do penicylin i jej działanie niekiedy może być zahamowane, czemu przeciwdziała kwas klawulanowy.

KIEDY STOSUJE SIĘ TAROMENTIN
Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

JAK STOSOWAĆ LEK
Dawkę leku, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmniejszona przez lekarza.
Sposób podawania
Zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze wstrząsnąć butelką z zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać dołączoną łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania 35 ml i 70 ml dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Tabletki powlekane
Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

POMINIĘCIE DAWKI
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY TAROMENTIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u pacjenta choroby nerek lub wątroby lub nieregularnie oddaje mocz.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE LEKU
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTaromentin (Rp) tabletki powlekane 500 mg + 125 mg 21 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 14,17 / 14,17 Cena 100% (zł): 26,14 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Taromentin: tabletki powlekane (500 mg + 125 mg) 21 szt.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy penicylin w połączeniu z inhibitorem beta-laktamazy.

CO ZAWIERA TAROMENTIN
Zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Tabletki powlekane
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU
Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do penicylin i jej działanie niekiedy może być zahamowane, czemu przeciwdziała kwas klawulanowy.

KIEDY STOSUJE SIĘ TAROMENTIN
Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

JAK STOSOWAĆ LEK
Dawkę leku, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmniejszona przez lekarza.
Sposób podawania
Zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze wstrząsnąć butelką z zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać dołączoną łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania 35 ml i 70 ml dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Tabletki powlekane
Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

POMINIĘCIE DAWKI
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY TAROMENTIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u pacjenta choroby nerek lub wątroby lub nieregularnie oddaje mocz.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE LEKU
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTaromentin (Rp) tabletki powlekane 875 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 17,66 / 17,66 Cena 100% (zł): 31,62 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Taromentin: tabletki powlekane (875 mg + 125 mg) 14 szt.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy penicylin w połączeniu z inhibitorem beta-laktamazy.

SKŁAD
Zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Tabletki powlekane
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

WŁAŚCIWOŚCI
Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych penicylinami, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Kwas klawulanowy przeciwdziała temu unieczynnieniu.

WSKAZANIA
Lek jest stosowany w leczeniu wielu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

DAWKOWANIE
Dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo jak zalecił lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli po zakończeniu leczenia lekiem przez wyznaczony przez lekarz czas pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być mniejsza niż zazwyczaj stosowana - dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.
Sposób podawania
Zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze dobrze wstrząsnąć butelką ze sporządzoną zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania zawierającego 35 ml i 70 ml zawiesiny dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Tabletki powlekane
Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

POMINIĘCIE DAWKI LEKU
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

PRZECIWWSKAZANIA
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u niego choroby nerek lub wątroby lub nieregularnie oddaje mocz. Jeśli pacjent przyjmuje lek przez dłuższy czas, lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań czynności nerek, wątroby i krwi. Stosowanie leku może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka (u dorosłych). Często: pleśniawki (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek (jeśli wystąpią, należy przyjmować lek przed jedzeniem), wymioty, biegunka (u dzieci). Niezbyt często: wysypka na skórze, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy, ból głowy, zwiększenie aktywności enzymów wytwarzanych w wątrobie. Rzadko: reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, zmniejszenie liczby komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, zmniejszenie liczby białych komórek krwi.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych: zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów; gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie; zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa); objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi.

PRZEDAWKOWANIE
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTaromentin (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg + 57 mg/5 ml 1 but. 35 ml 75+: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 8,02 / 8,02 Cena 100% (zł): 11,41 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Taromentin: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg/5 ml) 1 but. 35 ml

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy penicylin w połączeniu z inhibitorem beta-laktamazy.

SKŁAD
Zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Tabletki powlekane
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

WŁAŚCIWOŚCI
Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych penicylinami, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Kwas klawulanowy przeciwdziała temu unieczynnieniu.

WSKAZANIA
Lek jest stosowany w leczeniu wielu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

DAWKOWANIE
Dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo jak zalecił lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli po zakończeniu leczenia lekiem przez wyznaczony przez lekarz czas pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być mniejsza niż zazwyczaj stosowana - dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.
Sposób podawania
Zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze dobrze wstrząsnąć butelką ze sporządzoną zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania zawierającego 35 ml i 70 ml zawiesiny dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Tabletki powlekane
Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

POMINIĘCIE DAWKI LEKU
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

PRZECIWWSKAZANIA
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u niego choroby nerek lub wątroby lub nieregularnie oddaje mocz. Jeśli pacjent przyjmuje lek przez dłuższy czas, lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań czynności nerek, wątroby i krwi. Stosowanie leku może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka (u dorosłych). Często: pleśniawki (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek (jeśli wystąpią, należy przyjmować lek przed jedzeniem), wymioty, biegunka (u dzieci). Niezbyt często: wysypka na skórze, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy, ból głowy, zwiększenie aktywności enzymów wytwarzanych w wątrobie. Rzadko: reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, zmniejszenie liczby komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, zmniejszenie liczby białych komórek krwi.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych: zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów; gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie; zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa); objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi.

PRZEDAWKOWANIE
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTaromentin (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg + 57 mg/5 ml 1 but. 70 ml 75+: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 13,23 / 13,23 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Taromentin: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg/5 ml) 1 but. 70 ml

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy penicylin w połączeniu z inhibitorem beta-laktamazy.

SKŁAD
Zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Tabletki powlekane
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

WŁAŚCIWOŚCI
Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych penicylinami, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Kwas klawulanowy przeciwdziała temu unieczynnieniu.

WSKAZANIA
Lek jest stosowany w leczeniu wielu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

DAWKOWANIE
Dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo jak zalecił lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli po zakończeniu leczenia lekiem przez wyznaczony przez lekarz czas pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być mniejsza niż zazwyczaj stosowana - dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.
Sposób podawania
Zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze dobrze wstrząsnąć butelką ze sporządzoną zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania zawierającego 35 ml i 70 ml zawiesiny dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Tabletki powlekane
Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

POMINIĘCIE DAWKI LEKU
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

PRZECIWWSKAZANIA
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u niego choroby nerek lub wątroby lub nieregularnie oddaje mocz. Jeśli pacjent przyjmuje lek przez dłuższy czas, lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań czynności nerek, wątroby i krwi. Stosowanie leku może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka (u dorosłych). Często: pleśniawki (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek (jeśli wystąpią, należy przyjmować lek przed jedzeniem), wymioty, biegunka (u dzieci). Niezbyt często: wysypka na skórze, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy, ból głowy, zwiększenie aktywności enzymów wytwarzanych w wątrobie. Rzadko: reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, zmniejszenie liczby komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, zmniejszenie liczby białych komórek krwi.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych: zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów; gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie; zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa); objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi.

PRZEDAWKOWANIE
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTaromentin (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg + 57 mg/5 ml 1 but. 140 ml 75+: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 16,70 / 16,70 Cena 100% (zł): 30,25 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Taromentin: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg/5 ml) 1 but. 140 ml

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy penicylin w połączeniu z inhibitorem beta-laktamazy.

SKŁAD
Zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Tabletki powlekane
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

WŁAŚCIWOŚCI
Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych penicylinami, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Kwas klawulanowy przeciwdziała temu unieczynnieniu.

WSKAZANIA
Lek jest stosowany w leczeniu wielu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

DAWKOWANIE
Dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo jak zalecił lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli po zakończeniu leczenia lekiem przez wyznaczony przez lekarz czas pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być mniejsza niż zazwyczaj stosowana - dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.
Sposób podawania
Zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze dobrze wstrząsnąć butelką ze sporządzoną zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania zawierającego 35 ml i 70 ml zawiesiny dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Tabletki powlekane
Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

POMINIĘCIE DAWKI LEKU
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

PRZECIWWSKAZANIA
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u niego choroby nerek lub wątroby lub nieregularnie oddaje mocz. Jeśli pacjent przyjmuje lek przez dłuższy czas, lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań czynności nerek, wątroby i krwi. Stosowanie leku może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka (u dorosłych). Często: pleśniawki (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek (jeśli wystąpią, należy przyjmować lek przed jedzeniem), wymioty, biegunka (u dzieci). Niezbyt często: wysypka na skórze, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy, ból głowy, zwiększenie aktywności enzymów wytwarzanych w wątrobie. Rzadko: reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, zmniejszenie liczby komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, zmniejszenie liczby białych komórek krwi.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych: zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów; gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie; zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa); objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi.

PRZEDAWKOWANIE
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychCo zawiera Taromentin

Taromentin zawiesina doustna

5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Taromentin tabletki powlekane

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

Właściwości leku

Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do penicylin i jej działanie niekiedy może być zahamowane, czemu przeciwdziała kwas klawulanowy.

Kiedy stosuje się Taromentin

Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

Jak stosować lek

Dawkę leku, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmniejszona przez lekarza.

Sposób podawania leku

Taromentin zawiesina doustna

Przed podaniem każdej dawki należy zawsze wstrząsnąć butelką z zawiesiną. Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Zawiesinę należy odmierzać dołączoną łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do każdej wielkości opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą podanie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania 35 ml i 70 ml dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.

Taromentin tabletki powlekan

Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

Pominięcie dawki

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Taromentin nie może być stosowany

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk albo wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u pacjenta choroby nerek lub wątroby, lub nieregularnie oddaje mocz.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Stosowanie w ciąży i okresie karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Możliwe działania nieporządane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

Wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Suchy proszek do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce do 7 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.