LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Tecvayli (Teclistamab)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 65+ 18- Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tecvayli (Rpz) roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 fiolka 3 ml 65+: n.d. 18-: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tecvayli (Rpz) roztwór do wstrzykiwań 90 mg/ml 1 fiolka 1,7 ml 65+: n.d. 18-: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tecvayli

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Janssen-Cilag International N.V.

Co zawiera lek Tecvayli?

Lek Tecvayli występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań w dwóch dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 ml roztworu zawiera 10 mg teklistamabu; 1 fiolka o pojemności 3 ml zawiera 30 mg teklistamabu.
1 ml roztworu zawiera 90 mg teklistamabu; 1 fiolka o pojemności 1,7 ml zawiera 153 mg teklistamabu.

Jak działa lek Tecvayli?

Substancją czynną leku jest teklistamab, który jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do grupy leków nazywanych przeciwciałami skierowanymi przeciw BCMA i receptorom CD3.

Kiedy stosować lek Tecvayli?

Lek Tecvayli jest stosowany w leczeniu osób dorosłych ze szpiczakiem mnogim (rodzaj nowotworu szpiku kostnego). Lek stosuje się u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej trzy inne rodzaje leczenia przeciwnowotworowego (w tym lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu i przeciwciało anty-CD38), które nie zadziałały lub przestały działać.

Jak stosować lek Tecvayli?

Dawkowanie ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta. 1 do 3 godzin przed każdą z trzech pierwszych dawek leku Tecvayli pacjent otrzyma dodatkowe leki w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak zespół uwalniania cytokin. Leki te mogą także być podawane z późniejszymi dawkami leku w zależności od występujących objawów.

Sposób podawania

Lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę we wstrzyknięciu podskórnym. Wstrzyknięcie podskórne podaje się w udo lub brzuch. Lekarz będzie obserwował pacjenta pod kątem działań niepożądanych po każdej z trzech pierwszych dawek; będzie to robił przez 2 dni po każdej dawce. Po pierwszych trzech dawkach należy przebywać w pobliżu placówki ochrony zdrowia na wypadek wystąpienia działań niepożądanych.

Kiedy lek Tecvayli nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (teklistamab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Tecvayli nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tecvayli?

Leczenie będzie prowadzone i nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu szpiczaka mnogiego, w miejscu, które zapewnia odpowiednie wsparcie medyczne w celu opanowania ciężkich działań niepożądanych. Lekarz musi przeanalizować przeciwwskazania i środki ostrożności związane z prowadzoną terapią zanim podejmie decyzję o zastosowaniu leku Tecvayli. Przed i w trakcie leczenia lekiem Tecvayli u pacjenta będą wykonywane regularne badania morfologii krwi. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku. Przed podaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjent był niedawno szczepiony lub jeśli zaplanowano u niego szczepienie, ponieważ w czasie od 4 tygodni przed aż do 4 tygodni po terapii lekiem Tecvayli nie mogą być podawane pewne rodzaje szczepionek.

Jak stosować lek Tecvayli z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Tecvayli w ciąży i okresie karmienia piersią?

Decyzję o zastosowaniu leku Tecvayli w okresie ciąży podejmuje lekarz. Zarówno mężczyźni jak i kobiety leczeni lekiem Tecvayli muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i przez 3 miesiące po podaniu ostatniej dawki leku. Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Tecvayli i przez co najmniej 3 miesiące po podaniu ostatniej dawki leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tecvayli?

Działania niepożądane powiązane z terapią lekiem Tecvayli są opracowane w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi tego leku są: niskie stężenie immunoglobulin, ciężka reakcja immunologiczna o nazwie zespół uwalniania cytokin, niski poziom neutrofili, niedokrwistość, ból mięśni i kości, zmęczenie, niski poziom płytek krwi, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zakażenie nosa i gardła, niski poziom limfocytów, biegunka, zapalenie płuc, nudności, gorączka, ból głowy, kaszel, zaparcia i ból. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli w trakcie leczenia wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: objawy reakcji o nazwie zespół uwalniania cytokin (takie jak: gorączka, dreszcze, nudności, ból głowy, szybkie bicie serca, zawroty głowy i trudności z oddychaniem); objawy ze strony układu nerwowego (w tym: uczucie dezorientacji, obniżenie czujności lub trudności z pisaniem); objawy zakażenia (takie jak: gorączka, dreszcze, kaszl, duszność, szybki oddech i przyspieszone tętno).

Czy lek Tecvayli wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Leczeniu lekiem Tecvayli mogą towarzyszyć takie objawy, jak zmęczenie, zawroty głowy lub dezorientacja. Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi, obsługiwać ciężkich maszyn ani wykonywać czynności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pacjenta, przez okres do co najmniej 48 godzin po przyjęciu trzeciej dawki leku lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem