LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Telfast 180 (Fexofenadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Telfast 180 (Rp) tabletki powlekane 180 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,00 Cena 100% (zł): 28,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Telfast 180

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Co zawiera Telfast 180?

Lek Telfast 180 występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 180 mg chlorowodorku feksofenadyny.

Jak działa Telfast 180?

Feksofenadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Telfast 180?

Lek Telfast 180 mg jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu objawów występujących w przewlekłych skórnych reakcjach alergicznych (przewlekłej idiopatycznej pokrzywce) takich jak swędzenie, obrzęk, wysypki.

Jak stosować Telfast 180?

Dawkowanie leku Telfast 180, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Telfast 180?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, następną dawkę należy przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Telfast 180 nie może być stosowany?

Leku Telfast 180 nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (feksofenadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Telfast 180 nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Telfast 180?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci z chorobami układu krążenia (obecnie lub w przeszłości) przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować Telfast 180 z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Telfast 180 w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Telfast 180 u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Telfast 180?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Telfast 180, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Telfast 180?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie i suchość w jamie ustnej.

Czy Telfast 180 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Telfast 180 wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy jednak upewnić się, że lek Telfast 180 nie powoduje senności lub zawrotów głowy.

Jak przechowywać Telfast 180?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama