LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Terbiderm (Terbinafine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Terbiderm (OTC) krem 10 mg/g 1 tuba 15 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Terbiderm

Gedeon Richter Plc.

SKŁAD
1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej i fałdów skórnych tułowia i pachwin) wywołane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum (M. canis, M. gypseum) i Epidermophyton floccosum.
Zakażenia skóry wywołane przez niektóre drożdżaki, głównie z rodzaju Candida (np. Candida parapsilosis).
Leczenie miejscowe łupieżu pstrego wywołanego przez Pityrosporum orbiculare.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat stosuje się raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem preparatu chorobowo zmienioną skórę należy dokładnie oczyścić i wysuszyć. Cienką warstwę kremu należy nakładać na obszar zmian chorobowych oraz wokół nich i delikatnie wcierać. W przypadku zakażeń wyprzeniowych (pod sutkami, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można założyć dodatkowo opatrunek z gazy, szczególnie na noc.
Czas leczenia wynosi 1 tydzień, a w przypadku leczenia łupieżu pstrego - 2 tygodnie. Złagodzenie objawów zazwyczaj występuje w ciągu kilku dni. Nieregularne stosowanie lub przedwczesne przerwanie leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.
Dzieci
Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących na konieczność stosowania u osób starszych innego schematu dawkowania lub na występowanie w tej grupie wiekowej innych działań niepożądanych niż u młodszych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat można zastosować w ciąży tylko w przypadku, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryyzko. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: złuszczanie się skóry, świąd. Niezbyt często: zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia na skórze; ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania. Rzadko: podrażnienie oka; suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk; zaostrzenie przebiegu choroby. Ponadto mogą wystąpić: nadwrażliwość; wysypka.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama