LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tersilat aerozol (Terbinafine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tersilat (OTC) aerozol na skórę, roztwór 10 mg/g 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,50 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tersilat aerozol

Sun-Farm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g roztworu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.
Łupież pstry.

Dawkowanie

Dorośli
Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony preparat. Rozpylić aerozol na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice, tak aby pokryć je w całości cienką warstwą preparatu. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce.
Czas leczenia i częstość stosowania preparatu: grzybica stóp - raz na dobę przez tydzień, grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez tydzień, grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez tydzień; łupież pstry - 2 razy na dobę przez tydzień. Poprawa objawów następuje w ciągu kilku dni. Nieregularne stosowanie lub przedwczesne przerwanie leczenia zwiększa ryzyko nawrotu choroby. Jeśli po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących stosowania w tej grupie pacjentów.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących, że leczenie pacjentów w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania lub że u tych pacjentów mogą pojawiać się działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią; niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym skóry piersi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaczerwienienie skóry, świąd, pieczenie, objawy podrażnienia skóry w miejscach stosowania preparatu. Rzadko: reakcje alergiczne, takie jak świąd, wysypka, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

UWAGI
Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Preparat nie powinien być stosowany na skórę twarzy. Ostrożnie stosować w miejscach, które mogą zostać podrażnione przez zawarty w preparacie alkohol.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner