LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tersilat krem (Terbinafine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tersilat (OTC) krem 10 mg/g 1 tuba 15 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,30 Cena 100% (zł): 11,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tersilat (OTC) krem 10 mg/g 1 tuba 30 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,80 Cena 100% (zł): 14,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tersilat krem

Sun-Farm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy.

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity, takie jak Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum.
Zakażenia drożdżakowe skóry, wywołane głównie przez rodzaj Candida (np. Candida albicans).
Łupież pstry wywołany przez Pityrosporum orbiculare.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Preparat można stosować raz lub dwa razy dziennie. Skóra musi być czysta i sucha. Na zmienione chorobowo miejsca na skórze i okolice należy nanieść cienką warstwę kremu, a następnie lekko wetrzeć.
Czas leczenia i częstość stosowania preparatu: grzybica stóp - raz dziennie przez tydzień, grzybica fałdów skórnych i skóry gładkiej - raz dziennie przez tydzień, drożdżyca skóry - raz dziennie przez 1 do 2 tygodni, łupież pstry - raz lub dwa razy dziennie przez 2 tygodnie. Poprawa objawów następuje w ciągu kilku dni. Nieregularne stosowanie lub przedwczesne przerwanie leczenia zwiększa ryzyko nawrotu choroby. Jeśli po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę.
Dzieci
Ze względu na brak danych o bezpieczeństwie nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących, że leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania lub że u tych chorych mogą pojawiać się działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią; niemowlęta nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym skóry piersi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: łuszczenie skóry, świąd. Niezbyt często: zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia skóry; ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania. Rzadko: suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, egzema; podrażnienie oka; nasilenie objawów choroby. Ponadto: nadwrażliwość; wysypka.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner