LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Teslor (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Teslor (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,89 Cena 100% (zł): 12,89 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Teslor

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Teslor?

Lek Teslor występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny.

Jak działa Teslor?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Teslor?

Lek Teslor łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza).
Lek Teslor jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować Teslor?

Dawkowanie leku Teslor, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Teslor można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Teslor?

Jeśli pacjent nie przyjmie dawki leku w odpowiednim czasie, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Teslor nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.
Lek Teslor w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Teslor?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Teslor z alkoholem.

Jak stosować Teslor z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Teslor w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Teslor u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Teslor?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Teslor, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Teslor?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Teslor wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Teslor stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U większości osób nie występuje senność, zaleca się jednak powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na lek Teslor.

Jak przechowywać Teslor?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama