LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Theraflu Total Grip kapsułki (Paracetamol+Guaifenesin+Phenylephrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Theraflu Total Grip (OTC) kapsułki twarde 500 mg + 100 mg + 6,1 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Theraflu Total Grip kapsułki

Informacja dla pacjenta

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 100 mg gwajafenezyny i 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny). Preparat zawiera żółcień chinolinową.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem.
Preparat jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Dawkowanie

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, nasilają się lub jeżeli wystąpi kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy.
Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 16 i więcej lat o masie ciała 50 kg lub większej
2 kapsułki co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 kapsułek na dobę (2 kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 dni.
Preparatu nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 16 i więcej lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta dawkę należy zmniejszyć lub należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu i stosować go pod nadzorem lekarza.
Sposób podawania
Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Nadczynność tarczycy. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować podczas ciąży i podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry; skurcz oskrzeli; małopłytkowość, agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, neutropenia; reakcje nadwrażliwości.
Fenylefryna
Mogą wystąpić: stan splątania, nerwowość, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe; zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność; rozszerzenie źrenic, ostra jaskra zamkniętego kąta; tachykardia, kołatanie serca; nadciśnienie tętnicze; nudności, wymioty, biegunka.
Gwajafenezyna
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej; duszność; wysypka, pokrzywka; reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Podczas opisywanego stosowania preparatu należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala Child-Pugha > 9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów, u których występuje: choroba układu krążenia, rozrost gruczołu krokowego, choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda).
W razie wystąpienia zawrotów głowy podczas stosowania preparatu pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl