LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Theraflu Max Grip (Paracetamol + Ascorbic acid - vitamin C + Phenylephrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Theraflu Max Grip (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 1000 mg + 70 mg + 10 mg 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Theraflu Max Grip

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. 1 saszetka zawiera: 5 g sacharozy, 117 mg sodu, żółcień pomarańczową, karmoizynę i aspartam.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia: gorączki, bólu głowy, bólu gardła, niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegającej z bólem.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
1 saszetka w razie konieczności co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę, co odpowiada 4000 mg paracetamolu, 280 mg kwasu askorbowego i 40 mg chlorowodorku fenylefryny. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować częściej niż co 4 godziny.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Preparat jest przeciwwskazany w niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość 1 saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie inhibitorów MAO i okres 2 tygodni od ich odstawienia. Stosowanie zydowudyny. Choroba alkoholowa. Jaskra zamykającego się kąta. Niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Nadczynność tarczycy. Cukrzyca. Choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Guz chromochłonny nadnerczy. Jednoczesne leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Jednoczesne leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Bardzo rzadko: trombocytopenia; reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkimi reakcjami skórnymi; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ; zaburzenia czynności wątroby.
Fenylefryna
Mogą wystąpić: nerwowość; ból głowy, zawroty głowy, bezsenność; wzrost ciśnienia krwi; nudności, wymioty.

UWAGI
Należy stosować ostrożnie u pacjentów: z rozrostem gruczołu krokowego; z chorobą zakrzepowo-zatorową (np. zespołem Raynauda); w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica); z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej; z niewydolnością wątroby; z niewydolnością nerek. W czasie przyjmowania preparatu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
W razie wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama