LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Theraflu Total Grip proszek (Paracetamol + Guaifenesin + Phenylephrine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Theraflu Total Grip (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 1000 mg + 200 mg + 12,2 mg 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Theraflu Total Grip proszek

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny i 12,2 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 10 mg zasady fenylefryny). 1 saszetka zawiera 2 g sacharozy, 30 mg aspartamu i 117 mg (5,1 mmol) sodu.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem.
Preparat jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Dawkowanie

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, nasilają się lub jeżeli wystąpi kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy.
Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 16 i więcej lat o masie ciała 50 kg lub większej
1 saszetka co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 saszetek na dobę (1 saszetka przyjmowana 3 razy na dobę). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 dni.
Preparatu nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 16 i więcej lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta dawkę należy zmniejszyć lub należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Gdy wymagane jest zmniejszenie dawki, pojedyncza dawka 1000 mg paracetamolu nie jest odpowiednia dla pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 saszetek w okresie 24 godzin (z zachowaniem odstępu co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem kolejnych saszetek).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu i stosować go pod nadzorem lekarza. Pojedyncza dawka 1000 mg paracetamolu nie jest odpowiednia dla pacjentów z filtracją kłębuszkową =< 50 ml/min, gdy wymagane jest zmniejszenie dawki.
Sposób podawania
Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (250 ml). Preparat należy pozostawić do ostygnięcia do temperatury umożliwiającej wypicie. Należy go wypić, gdy wciąż jest ciepły.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Nadczynność tarczycy. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować podczas ciąży i podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry; skurcz oskrzeli; małopłytkowość, agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, neutropenia; reakcje nadwrażliwości.
Fenylefryna
Mogą wystąpić: stan splątania, nerwowość, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe; zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność; rozszerzenie źrenic, ostra jaskra zamkniętego kąta; tachykardia, kołatanie serca; nadciśnienie tętnicze; nudności, wymioty, biegunka.
Gwajafenezyna
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej; duszność; wysypka, pokrzywka; reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala Child-Pugha > 9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów, u których występuje: choroba układu krążenia, rozrost gruczołu krokowego, choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda).
W razie wystąpienia zawrotów głowy podczas stosowania preparatu pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner