LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Theraflu Zatoki Max (Paracetamol + Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Theraflu Zatoki Max (OTC) tabletki powlekane 500 mg + 30 mg 18 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,50 Cena 100% (zł): 19,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Theraflu Zatoki Max

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Wskazania

Leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: katar, zatkany nos, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe, gorączka, ból w przebiegu zapalenia zatok przynosowych.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
2 tabletki, w razie konieczności dawkę można powtarzać w odstępach co 4-6 godzin. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować preparatu regularnie dłużej niż przez 3 dni.
Dzieci
Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwi na działanie pseudoefedryny na OUN.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba niedokrwienna serca. Stosowanie innych sympatykomimetyków (takich jak środki obkurczające naczynia krwionośne, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy). Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu 2 tygodni po jego zakończeniu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność przy zalecaniu preparatu kobietom w ciąży. Należy unikać stosowania preparatu w czasie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nerwowość, bezsenność; zawroty głowy; suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty. Niezbyt często: pobudzenie, niepokój (zwłaszcza ruchowy); bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (najczęściej u osób z niedrożnością ujścia pęcherza, np. rozrostem gruczołu krokowego). Rzadko: omamy; tachykardia, kołatanie serca; zwiększenie ciśnienia krwi; wysypka, alergiczne zapalenie skóry. Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby; anafilaksja, reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na NLPZ; trombocytopenia.

UWAGI
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów: z niewydolnością wątroby, z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek, z chorobą niedokrwienną serca, z arytmią, z nadciśnieniem, z nadczynnością tarczycy, z rozrostem gruczołu krokowego, z cukrzycą, z jaskrą, z guzem chromochłonnym nadnerczy, przyjmujących beta-adrenolityki oraz inne leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, uzależnionych od alkoholu. W czasie przyjmowania preparatu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych.
W razie wystąpienia zawrotów głowy podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama