Dodaj do mojego indeksu leków »

Thermo-Rheumon (Etofenamate+Benzyl nicotinate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Thermo-Rheumon (OTC) krem 100 mg + 10 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,50 Cena 100% (zł): 37,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Thermo-Rheumon

Informacja dla pacjenta

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g kremu zawiera 100 mg etofenamatu i 10 mg nikotynianu benzylu.

WSKAZANIA
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych.
Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych, zapalenie nadkłykci.

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
W zależności od wielkości obszaru objętego bólem, nałożyć odpowiednią ilość kremu (zwykle 2 g, co odpowiada wielkością orzechowi laskowemu) na skórę w okolicy objętej bólem i intensywnie wcierać. Powtarzać 3 do 4 razy na dobę. Preparat może być także stosowany jako uzupełnienie termoterapii.
Leczenie trwa zazwyczaj do 2 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 14 lat ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tej grupie pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne, kwas flufenamowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Dzieci w wieku do 14 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Etofenamatu nie należy stosować u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że występuje wyraźna konieczność. Jeśli etofenamat jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę lub u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, zastosowana dawka preparatu powinna być jak najmniejsza a czas trwania leczenia jak najkrótszy. Etofenamatu nie należy stosować w trzecim trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Najczęściej występuje zaczerwienienie skóry i uczucie pieczenia (które są częścią oczekiwanego efektu terapeutycznego). Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne.

UWAGI
Nie należy stosować preparatu w przypadku uszkodzeń skóry lub zmian chorobowych na skórze. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych