LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Thiogamma (Thioctic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Thiogamma (Rp) tabletki powlekane 600 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 55,00 Cena 100% (zł): 55,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Thiogamma (Rp) tabletki powlekane 600 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 102,00 Cena 100% (zł): 102,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Thiogamma

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Co zawiera Thiogamma?

Lek Thiogamma występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 600 mg kwas tioktynowego. Lek zawiera laktozę - jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Thiogamma?

Kwas tioktynowy (inaczej kwas alfa-liponowy) wpływa na wiele procesów metabolicznych zachodzących w organizmie.

Kiedy stosować lek Thiogamma?

Lek Thiogamma jest stosowany w leczeniu bólu i parestezji (objawy czuciowe takie jak pieczenie, kłucie, swędzenie lub mrowienie) w cukrzycowym uszkodzeniu nerwów (polineuropatia).

Jak stosować lek Thiogamma?

Dawkowanie leku Thiogamma i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować około 30 minut przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia. Tabletkę należy przyjmować na pusty żołądek; połknąć w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Thiogamma?

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Thiogamma nie może być stosowany?

Leku Thiogamma nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas tioktynowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Thiogamma nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Thiogamma?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Thiogamma lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki. Należy poradzić się lekarza w sytuacji utrzymywania się objawów. Podczas stosowania leku Thiogamma należy bezwzględnie unikać spożywania alkoholu.

Jak stosować lek Thiogamma z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Thiogamma w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Thiogamma u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Thiogamma?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Thiogamma, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Thiogamma?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Czy Thiogamma wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Thiogamma na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jak przechowywać lek Thiogamma?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama