LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tiavella forte (Benfothiamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tiavella forte (Rp) tabletki powlekane 300 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 70,00 Cena 100% (zł): 70,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tiavella forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

G.L. Pharma GmbH

Co zawiera Tiavella forte?

Lek Tiavella forte występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 300 mg benfotiaminy. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa Tiavella forte?

Benfotiamina jest formą witaminy B1. Witamina B1 jest ważnym składnikiem odżywczym pełniącym istotne funkcje fizjologiczne w organizmie - bierze udział w przemianie węglowodanów, białek i tłuszczów w energię; wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, mięśni i pracy serca.

Kiedy stosować lek Tiavella forte?

Lek Tiavella forte jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu niedoboru witaminy B1, którego nie można opanować za pomocą odpowiedniej diety.

Jak stosować lek Tiavella forte?

Dawkowanie leku Tiavella forte i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połykać, popijając szklanką wody; tabletki nie należy rozgryzać.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Tiavella forte?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy kontynuować przyjmowanie dawki zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Tiavella forte nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (benfotiaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Tiavella forte nie jest przeznaczony dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tiavella forte?

Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować lek Tiavella forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Tiavella forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

W okresie ciąży i karmienia piersią lek Tiavella forte może być stosowany jedynie w przypadku stwierdzenia u pacjentki niedoboru witaminy B1. Lekarz przepisze lek po dokładnym rozważeniu ryzyka i korzyści.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tiavella forte?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Tiavella forte, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tiavella forte?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Tiavella forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tiavella forte nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Tiavella forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama