LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tiavella (Benfothiamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tiavella (OTC) tabletki powlekane 50 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 48,00 Cena 100% (zł): 48,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tiavella

G.L. Pharma GmbH

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg benfotiaminy. 1 tabletka zawiera 0,002 mg sodu. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wskazania

Dorośli
Leczenie stanów związanych z niedoborem witaminy B1, których nie można opanować za pomocą odpowiedniej diety.

Dawkowanie

Dorośli
Zazwyczaj dawka dobowa wynosi od 150 do 300 mg benfotiaminy (3 do 6 tabletek na dobę). W zależności od nasilenia niedoboru, lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej lub większej dawki.
Czas trwania leczenia zależy od przyczyny niedoboru tiaminy oraz od odpowiedzi na leczenie. Po około 4 tygodniach leczenia należy ponownie ocenić odpowiedź na leczenie.
Dzieci i młodzież
Dane dotyczące stosowania benfotiaminy u dzieci i młodzieży są ograniczone - preparat nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Należy zachować ostrożność stosując benfotiaminę u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy rozgryzać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat powinien być przepisywany kobietom w ciąży lub karmiącym piersią wyłącznie po starannym rozważeniu ryzyka i korzyści. Zazwyczaj zalecana dawka dobowa witaminy B1 w okresie ciąży to 1,2 mg w drugim trymestrze ciąży i 1,3 mg w trzecim trymestrze ciąży. W okresie ciąży dawki te mogą zostać przekroczone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru, ponieważ brak jest badań dotyczących podawania witaminy B1 w dawkach większych niż zalecana dawka dobowa. Zalecana dawka dobowa witaminy B1 w okresie karmienia piersią to 1,3 mg.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności; reakcje nadwrażliwości.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama