LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tiocolis (Thiocolchicoside) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tiocolis (Rp) tabletki 8 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,30 Cena 100% (zł): 22,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tiocolis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA TIOCOLIS?

1 tabletka Tiocolis zawiera 8 mg tiokolchikozydu. Lek zawiera laktozę - jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa tiocolis?

Tiokolchikozyd jest lekiem zwiotczającym mięśnie.

kiedy stosować tiocolis?

Lek Tiocolis jest stosowany u dorosłych oraz u młodzieży w wieku od 16 lat, jako leczenie wspomagające w bolesnych przykurczach mięśni. Jest on stosowany w ostrych chorobach związanych z kręgosłupem.

jak stosować tiocolis?

Dawkowanie leku Tiocolis, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania oraz czasu trwania leczenia.
Sposób podawania
Lek Tiocolis można przyjmować  z pokarmem lub niezależnie od niego. Tabletki należy popijać wodą.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku tiocolis?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy tiocolis nie może być stosowany?

Leku Tiocolis nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tiokolchikozyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Tiocolis nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku tiocolis?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tiocolis lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Leku nie należy stosować w większej dawce niż przepisana lub dłużej niż przez 7 dni.

jak stosować tiocolis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować tiocolis w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Tiocolis nie wolno stosować u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji. Lekarz poinformuje pacjentkę o wszystkich środkach dotyczących skutecznej antykoncepcji oraz o potencjalnym ryzyku dla ciąży. Leku Tiocolis nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku tiocolis?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Tiocolis, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku tiocolis?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

czy tiocolis wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tiocolis zazwyczaj nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Tiocolis obserwowano pojedyncze przypadki występowania senności, która może być zwiększona w przypadku spożywania napojów alkoholowych oraz leków zawierających alkohol. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli lek Tiocolis wpływa na jego zdolność prowadzenia pojazdu lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

jak przechowywać tiocolis?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl