Dodaj do mojego indeksu leków »

Tiorfan (Racecadotril, Racekadotryl) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tiorfan (OTC) kapsułki twarde 100 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tiorfan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bioprojet Europe Ltd.

CO ZAWIERA TIORFAN

1 kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Racekadotryl jest lekiem przeciwbiegunkowym.

KIEDY STOSUJE SIĘ TIORFAN

Leczenie objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo. Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zwykle stosowana dawka to 1 kapsułka trzy razy dziennie. Lekarz decyduje o długości leczenia. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.
Dzieci
Leku nie należy stosować u niemowląt, dzieci i młodzieży.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Kapsułkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Lek należy przyjmować najlepiej przed głównymi posiłkami, ale rozpoczynając leczenie można przyjąć 1 kapsułkę o dowolnej porze dnia.

KIEDY TIORFAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (racekadotryl) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie maksymalnie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza, jeśli: występuje krew lub ropa w stolcu i gorączka (przyczyną może być infekcja bakteryjna, która powinna być leczona przez lekarza); występuje biegunka przewlekła lub biegunka spowodowana przyjmowaniem antybiotyków; występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby; występują przedłużające się lub niekontrolowane wymioty. Zgłaszano występowanie reakcji skórnych w trakcie stosowania leku. W większości przypadków były to łagodne reakcje; jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne, leczenie należy natychmiast przerwać. W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów). Najlepszym sposobem uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów nawadniających.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie należy stosować leku w czasie ciąży, przy podejrzeniu ciąży i w czasie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są bóle głowy. Niezbyt często zgłaszano wysypkę i rumień. Mogą także wystąpić: rumień wielopostaciowy, obrzęk języka, obrzęk twarzy, obrzęk ust, obrzęk powiek, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, rumień guzowaty, wysypka grudkowa, świerzbiączka, świąd, toksyczny wykwit skóry.
Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek ma mały wpływ lub nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych