LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Titlodine (Tolterodine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Titlodine (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 2 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,25 Cena 100% (zł): 15,95 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Titlodine (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 20,94 Cena 100% (zł): 32,36 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Titlodine

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

SymPhar Sp. z o.o.

Co zawiera lek Titlodine?

Lek Titlodine występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (2 dawki). Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg lub 4 mg winianu tolterodyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Titlodine?

Tolterodyna zmniejsza napięcie mięśni pęcherza moczowego.

Kiedy stosować lek Titlodine?

Lek Titlodine jest stosowany w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy występowaniu zespołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta może wystąpić: brak możliwości kontrolowania oddawania moczu oraz nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania lub częste korzystanie z toalety.

Jak stosować lek Titlodine?

Dawkowanie leku Titlodine, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek może być stosowany przed, po lub w trakcie posiłku. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy połknąć w całości; kapsułek nie należy rozgryzać.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Titlodine?

W przypadku nieprzyjęcia dawki w przewidzianej porze, należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki - w takim przypadku należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Titlodine nie może być stosowany?

Leku Titlodine nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tolterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Titlodine nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Titlodine?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Titlodine lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować lek Titlodine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Titlodine w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Titlodine u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Titlodine?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Titlodine, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Titlodine i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych: objawy obrzęku naczynioruchowego (takie jak obrzęk twarzy, języka lub krtani, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu); objawy niewydolności serca (takie jak ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwe męczenie się, trudności w oddychaniu nocą, obrzęk nóg); reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd, trudności w oddychaniu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Titlodine?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Titlodine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Titlodine może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia, lub wpływać na widzenie lub zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Titlodine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner