LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tixteller (Rifaximin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tixteller (Rp) tabletki powlekane 550 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1560,00 Cena 100% (zł): 1560,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tixteller

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Alfasigma S.p.A.

Co zawiera Tixteller?

Lek Tixteller występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 550 mg rifaksyminy.

Jak działa Tixteller?

Rifaksymina jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym.

Kiedy stosować Tixteller?

Lek Tixteller jest stosowany u dorosłych z chorobą wątroby w celu ograniczenia nawrotów epizodów jawnej encefalopatii wątrobowej. Lek Tixteller może być stosowany oddzielnie lub powszechniej łącznie z lekami zawierającymi laktulozę.

Jak stosować Tixteller?

Dawkowanie leku Tixteller i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połykać, popijając szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Tixteller?

W razie pominięcia dawki leku, należy zastosować następną dawkę o normalnej porze przyjmowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Tixteller nie może być stosowany?

Leku Tixteller nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rifaksyminę) lub inne rifamycyny, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Tixteller nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tixteller?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tixteller lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem, podejmie decyzję o zastosowaniu leku oraz przedstawi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Tixteller z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Tixteller w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości stosowania leku Tixteller przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tixteller?

Działania niepożądane leku Tixteller są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tixteller?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Tixteller wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Zazwyczaj lek Tixteller nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, ale u niektórych pacjentów może powodować zawroty głowy. Jeśli wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Tixteller?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner