Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Torecan (Thiethylperazine, Tietylperazyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Torecan (Rp) czopki 6,5 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 4,07 / 3,20 Cena 100% (zł): 13,58 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Torecan: czopki (6,5 mg) 6 szt.

Krka d.d., Novo mesto
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwhistaminowy z grupy pochodnych fenotiazyny.

SKŁAD
1 czopek zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w postaci dwumaleinianu.

WSKAZANIA
Tietyloperazyna jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu nudnościom, wymiotom i zawrotom głowy. Tietyloperazyna skutecznie hamuje i zapobiega nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych, chemioterapii przeciwnowotworowej, radioterapii lub leczeniu lekami o działaniu wymiotnym (opiaty, alkaloidy sporyszu, teofilina), urazach czaszki i mózgu, w nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym, migrenie i kinetozach, w mocznicy oraz zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, wątroby i dróg żółciowych. Preparat stosuje się w leczeniu zawrotów głowy w chorobie Meniere'a i innych zaburzeniach błędnikowych, po wstrząśnięciu mózgu, zespole po wstrząśnięciu mózgu i miażdżycy naczyń mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o łagodnym do umiarkowanym działaniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym działaniu wymiotnym (cisplatyna) jest stosunkowo nieskuteczna.

DAWKOWANIE
Dorośli
Zalecana dawka dobowa wynosi od 1 do 3 czopków na dobę przyjmowanych pojedynczo. Czas trwania leczenia zależy od dynamiki dolegliwości chorobowych. Zwykle preparat podaje się przez 1 dzień, można go również podawać przez kilkanaście dni lub tygodni.
Dzieci
Dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie zostało ustalone, leku nie powinno się podawać dzieciom poniżej 15 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U chorych w podeszłym wieku (75 lat i powyżej) zaleca się najwyżej 2-miesięczne leczenie ze względu na niebezpieczeństwo opóźnionej dyskinezji.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Dawkowanie u chorych z niewydolnością wątroby lub nerek nie jest dokładnie określone - w takim przypadku należy rozważyć zmniejszenie dawkowania. Lek należy stosować ostrożnie u chorych z umiarkowanymi do ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka depresja OUN lub zaburzenia świadomości oraz klinicznie istotna hipotensja. Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 15 lat ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych działań pozapiramidowych. Również przeciwwskazane jest stosowanie u dzieci i młodzieży z objawami lub podejrzeniem na zespół Reye'a ze względu na podobieństwo do działań niepożądanych tietyloperazyny i możliwość zamaskowania objawów choroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy unikać stosowania preparatu w czasie ciąży. Preparat moze być stosowany jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści dla zdrowia matki przewazają nad zagrożeniem dla płodu. Zaleca się, aby w czasie leczenia nie karmić piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: senność, zawroty głowy, bole głowy, niepokój. Rzadko: drgawki i efekty pozapiramidowe (kręcz szyi, tężec tylni, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, sztywność mięśni i grymas twarzy (przede wszystkim u dzieci i młodzieży), u osób w podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona dyskinezja (mimowolne ruchy); zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu); suchość w ustach i anoreksja; ginekomastia (po długotrwałym leczeniu); obwodowe obrzęki kończyn i twarzy.

UWAGI
Tietyloperazyna wpływa na psychofizyczne zdolności i może istotnie opóźniać reakcje pacjenta. Pacjentom stosującym czopki zaleca się zachowanie maksymalnej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu urządzeń mechanicznych w ruchu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTorecan (Rp) roztwór do wstrzykiwań 6,5 mg/ml 5 amp. 1 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,80 Cena 100% (zł): 14,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Torecan (Rp) tabletki powlekane 6,5 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 7,46 / 3,20 Cena 100% (zł): 24,86 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie