LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Toselix forte (Butamirate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Toselix forte (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Toselix forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

Co zawiera Toselix forte?

Lek Toselix forte występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
1 ml syropu zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu. 5 ml syropu zawiera 7,5 mg cytrynianu butamiratu. Lek zawiera maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; maltitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Toselix forte?

Butamirat hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

Kiedy stosować Toselix forte?

Lek Toselix forte jest stosowany w objawowym leczeniu ostrego, nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Jak stosować Toselix forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 5 do 7 dni.
Dorośli
15 ml syropu Toselix forte 4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu Toselix forte 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu Toselix forte 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu Toselix forte 3 razy na dobę.
Leku Toselix forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Kiedy Toselix forte nie może być stosowany?

Leku Toselix forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (butamirat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami uczulenia mogą być: pokrzywka, świąd skóry, obrzęk warg, języka, gardła i krtani. Nie należy stosować leku Toselix forte, jeśli pacjent ma fenyloketonurię.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Toselix forte?

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 5 do 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leku Toselix forte nie należy stosować u osób z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego.

Jak stosować Toselix forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Butamiratu nie należy stosować jednocześnie z lekami wykrztuśnymi, ze względu na hamowanie odruchu kaszlowego.

Czy można stosować Toselix forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Należy unikać stosowania leku Toselix forte w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałych miesiącach ciąży oraz w okresie karmienia piersią lek Toselix forte może być stosowany tylko w przypadku bezwzględnej konieczności i po konsultacji z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Toselix forte?

Niezbyt często mogą wystąpić zawroty głowy. Rzadko: senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Toselix forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, niedociśnienie tętnicze.

Czy Toselix forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Toselix forte może powodować senność, dlatego należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeśli takie objawy występują.

Jak przechowywać Toselix forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama