LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Toviaz (Fesoterodine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Toviaz (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 175,00 Cena 100% (zł): 175,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Toviaz (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 258,00 Cena 100% (zł): 258,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Toviaz

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Europe MA EEIG

CO ZAWIERA TOVIAZ?

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Toviaz zawiera 4 mg lub 8 mg fumaranu fezoterodyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera olej sojowy.

jak działa toviaz?

Fezoterodyna zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego.

kiedy stosować toviaz?

Lek Toviaz służy do leczenia objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, takich jak: brak kontroli oddawania moczu (zwany nietrzymaniem moczu z powodu naglącego parcia); nagła potrzeba oddania moczu (zwana naglącym parciem na mocz); częstsze niż zwykle opróżnianie pęcherza (zwane zwiększoną częstością oddawania moczu).

jak stosować toviaz?

Dawkowanie leku Toviaz, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Toviaz bez konsultacji z lekarzem, ponieważ przerwanie przyjmowania tabletek może spowodować nawrót lub nasilenie objawów pęcherza nadreaktywnego.
Sposób podawania
Lek można stosować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody; tabletki nie należy żuć.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku toviaz?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć tabletkę jak tylko sobie przypomni, ale nie wolno stosować więcej niż 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy toviaz nie może być stosowany?

Leku Toviaz nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fezoterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku stwierdzenia alergii na orzeszki ziemne lub soję.
Leku Toviaz nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku toviaz?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Toviaz lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Stosowanie leku Toviaz powoduje suchość w ustach, a to działanie może prowadzić do rozwoju próchnicy -  należy regularnie szczotkować zęby dwa razy dziennie oraz w razie wątpliwości udać się do dentysty.

jak stosować toviaz z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy toviaz można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Toviaz u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku toviaz?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Toviaz, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Toviaz i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, ust lub gardła, trudności w przełykaniu, trudności w oddychaniu.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku toviaz?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego zażycia leku przez inną osobę, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub do szpitala.

czy toviaz wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Toviaz może powodować niewyraźne widzenie, zawroty głowy i senność - jeśli wystąpi jakikolwiek z tych działań, nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się narzędziami ani obsługiwać maszyn.

jak przechowywać toviaz?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl