LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Trachisan (Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Trachisan 8 mg (OTC) pastylki twarde 8 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,60 Cena 100% (zł): 19,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Trachisan

Informacja dla pacjenta

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

SKŁAD
1 pastylka zawiera 8 mg chlorowodorku lidokainy. 1 pastylka zawiera 680 mg sorbitolu.

Wskazania

Krótkotrwałe, miejscowe leczenie bólu związanego z nieropnymi zakażeniami gardła.

Dawkowanie

Dorośli
Ssać 1 pastylkę co 2 godziny. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 6 pastylek. Nie należy stosować pastylek przez okres dłuższy niż 3 dni.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany do stosowania u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania w obrębie jamy ustnej i gardła i powinien rozpuszczać się powoli w jamie ustnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Dzieci poniżej 12 lat.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaburzenia smaku lub drętwienie języka. Bardzo rzadko: działanie przeczyszczające spowodowane zawartością sorbitolu; reakcje nadwrażliwości lub podrażnienie w jamie ustnej.

UWAGI
Preparat należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami i (lub) zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz powodującymi drgawki. Należy unikać przyjmowania pokarmu lub napojów bezpośrednio po zastosowaniu pastylek. Zdrętwienie języka lub błony śluzowej policzków może zwiększać ryzyko urazu spowodowanego przygryzieniem. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia oparzeń błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych gorącymi napojami oraz pokarmem. Wielokrotne stosowanie może powodować zdrętwienie gardła, co powoduje trudności w przełykaniu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama