LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tramadol + Paracetamol Genoptim (Tramadol + Paracetamol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,68 / 0,50 Cena 100% (zł): 7,76 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,72 / 0,37 Cena 100% (zł): 14,88 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,49 / 0,00 Cena 100% (zł): 21,63 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tramadol + Paracetamol Genoptim

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Co zawiera lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

Jak działa lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim zawiera 2 substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadol i paracetamol.

Kiedy stosować lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim jest stosowany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim. Lekarz przepisze ten lek, jeżeli uzna, że taki preparat złożony jest zalecany.

Jak stosować lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Dawkowanie leku Tramadol + Paracetamol Genoptim, sposób podawania i czas leczenia określa lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 200 ml wody). Tabletek nie należy łamać ani żuć. Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim należy stosować przez jak najkrótszy czas.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Tramadol + Paracetamol Genoptim?

W razie pominięcia dawki leku można kontynuować przyjmowanie leku według ustalonego schematu albo przyjąć pominiętą tabletkę, lecz zachować odstęp 6 godzin przed kolejną dawką. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Tramadol + Paracetamol Genoptim nie może być stosowany?

Leku Tramadol + Paracetamol Genoptim nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (tramadol i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Tramadol + Paracetamol Genoptim nie wolno stosować u pacjentów nadużywających alkoholu.
Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Przed przepisaniem leku Tramadol + Paracetamol Genoptim lekarz musi przeanalizować przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Po podjęciu decyzji o leczeniu lekarz przekaże zalecenia dotyczące kontroli terapii. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy przerwać stosowanie leku Tramadol + Paracetamol Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: spowolnienie lub osłabienie oddychania, uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu. Podczas stosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim nie należy spożywać alkoholu ani przyjmowania leków zawierających alkohol.

Jak stosować lek Tramadol + Paracetamol Genoptim z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków zawierających tramadol lub paracetamol (w tym o lekach kupionych bez recepty), aby zapobiec przedawkowaniu tych leków.

Czy można stosować lek Tramadol + Paracetamol Genoptim w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Działania niepożądane powiązane ze stosowaniem leku Tramadol + Paracetamol Genoptim, są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim?

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, nawet jeśli samopoczucie jest dobre, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Czy lek Tramadol + Paracetamol Genoptim wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim może spowodować senność lub zawroty głowy - jeśli pojawią się takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner