Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tramal (Tramadol, Tramadol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tramal (Rp) czopki 100 mg 5 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,27 / 0,00 Cena 100% (zł): 7,55 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Tramal: czopki (100 mg) 5 szt.

Stada Arzneimittel AG
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Opioidowy lek przeciwbólowy.

SKŁAD
1 czopek zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu.

WSKAZANIA
Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

DAWKOWANIE
Dawkowanie powinno być dostosowane do nasilenia dolegliwości bólowych oraz osobniczej wrażliwości pacjenta. Nie należy stosować tramadolu dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia przeciwbólowego ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia należy uważnie i regularnie kontrolować stan kliniczny pacjenta (przerywając na pewien czas podawanie leku, jeśli to konieczne), aby móc ocenić czy, i w jakiej dawce leczenie powinno być kontynuowane.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Stosuje się 100 mg (1 czopek) co 4-6 godzin. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Nie należy stosować dawki większej niż 400 mg na dobę, poza wyjątkowymi sytuacjami klinicznymi.
Dzieci
Tramadol w czopkach nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na moc pojedynczej dawki.
Osoby w podeszłym wieku
Modyfikowanie dawkowania nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat, u których nie występują kliniczne objawy niewydolności wątroby lub nerek. U pacjentów w wieku 75 lat i starszych eliminacja leku może być przedłużona, dlatego też należy wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami.
Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek ulega wydłużeniu czas eliminacji tramadolu. W stanach tych należy ostrożnie rozważyć wydłużenie odstępów między dawkami, dostosowując je do stopnia niewydolności.
Sposób podawania
Czopek należy umieścić w odbytnicy, najlepiej po wypróżnieniu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne opiodowe leki przeciwbólowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opiodami lub lekami psychotropowymi. Stosowanie u pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie zażywali inhibitory MAO. Padaczka nie poddająca się leczeniu. Leczenie uzależnienia od opioidów.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować tramadolu u kobiet w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania tramadolu w okresie karmienia piersią. Przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w przypadku jednorazowego podania leku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: zawroty głowy; nudności. Często: bóle głowy, senność; zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; nadmierne pocenie; uczucie zmęczenia. Niezbyt często: zaburzenia czynności układu krążenia (kołatanie serca, tachykardia, hipotonia ortostatyczna, zapaść sercowo-naczyniowa); odruchy wymiotne, niestrawność, wzdęcia, biegunka; odczyny skórne (świąd, wysypka, pokrzywka). Tramadol ma mały potencjał uzależniający. Podczas długotrwałego stosowania może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie psychiczne i fizyczne.

UWAGI
Nie należy pić alkoholu podczas leczenia tramadolem. Tramadolu nie należy stosować w terapii zastępczej u pacjentów uzależnionych od opioidów, gdyż mimo że tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych morfiny. Pacjenci z padaczką w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego powinny być leczone tramadolem tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nawet w zalecanych dawkach tramadol może powodować objawy, takie jak senność i zawroty głowy, i tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Dotyczy to szczególnie przypadków jednoczesnego stosowania z alkoholem lub innymi substancjami psychotropowymi.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTramal (Rp) roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 5 amp. 1 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,58 / 1,27 Cena 100% (zł): 5,65 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml 5 amp. 2 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,63 / 0,00 Cena 100% (zł): 8,76 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) kapsułki twarde 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,57 / 1,66 Cena 100% (zł): 8,01 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,89 / 2,49 Cena 100% (zł): 10,49 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 96 ml z dozownikiem 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 23,04 / 0,00 Cena 100% (zł): 76,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 1,70 / 0,75 Cena 100% (zł): 3,93 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,80 / 1,94 Cena 100% (zł): 11,47 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,45 / 2,69 Cena 100% (zł): 18,57 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,24 / 1,33 Cena 100% (zł): 7,68 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 8,37 / 2,65 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 12,57 / 3,04 Cena 100% (zł): 34,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,84 / 1,98 Cena 100% (zł): 11,51 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,50 / 1,93 Cena 100% (zł): 30,51 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 17,36 / 3,07 Cena 100% (zł): 50,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,97 / 2,16 Cena 100% (zł): 14,86 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 14,21 / 2,78 Cena 100% (zł): 40,89 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 21,78 / 2,73 Cena 100% (zł): 66,24 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie