Dodaj do mojego indeksu leków »

Traumon (Etofenamate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Traumon (OTC) aerozol na skórę, roztwór 100 mg/ml 1 but. 50 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,70 Cena 100% (zł): 27,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Traumon (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,70 Cena 100% (zł): 22,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Traumon (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,50 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Traumon

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA TRAUMON?

Traumon - aerozol
1 ml leku Traumon aerozol zawiera 100 mg etofenamatu. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.
Traumon - żel
1 g leku Traumon żel zawiera 100 mg etofenamatu. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

JAK DZIAŁA TRAUMON?

Etofenamat działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

KIEDY STOSOWAĆ TRAUMON?

Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów.
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych.
Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych), zapalenie nadkłykci.

JAK STOSOWAĆ TRAUMON?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Traumon - aerozol
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy spryskiwać obszar objęty bólem 3 do 5 kilka razy na dobę, pokrywając lekiem powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem. Zazwyczaj wystarczające jest zastosowanie jednorazowo do 7 dawek leku Traumon aerozol, jednak w razie konieczności dawkę można zwiększyć. Po każdych 1 do 2 dawkach zaleca się delikatne wtarcie leku w skórę i pozostawienie do wyschnięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.
Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3-4 tygodnie, a leczenie tępych urazów (np. urazów sportowych) może trwać do 2 tygodni.
Traumon - żel
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nałożyć pasek żelu długości 5-10 cm na skórę w okolicy objętej bólem, pokrywając nim powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się leku. Powtarzać 3 do 4 razy na dobę. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.
Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3-4 tygodnie, a leczenie tępych urazów (np. urazów sportowych) może trwać do 2 tygodni.
Dzieci i młodzież
Leku Traumon nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY TRAUMON NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Traumon nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etofenamat), kwas flufenamowy na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować u dzieci i młodzieży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU TRAUMON?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Traumon w przypadku uszkodzeń skóry lub wypryskowych zmian zapalnych na skórze oraz na śluzówki lub oczy. Podczas leczenia oraz w okresie 2 tygodni po leczeniu należy unikać ekspozycji leczonych miejsc na słońce i (lub) solarium. U pacjentów chorych na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę dróg oddechowych, katar sienny lub przewlekły obrzęk śluzówek nosa (tzw. polipy nosa) lub przewlekłą infekcję dróg oddechowych, szczególnie w połączeniu z objawami podobnymi do kataru siennego lek Traumon może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza. Należy unikać stosowania leku przez dłuższy czas i (lub) na duże obszary ciała.

JAK STOSOWAĆ TRAUMON Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ TRAUMON W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Traumon może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży wyłącznie po ocenieniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka; nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Nie wolno stosować leku Traumon u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Matki karmiące piersią powinny unikać długotrwałego stosowania leku Traumon oraz nie mogą przekraczać zalecanej dawki dobowej; leku nie należy stosować w okolicach piersi.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU TRAUMON?

Niezbyt często mogą wystąpić rumień i pieczenie skóry. Bardzo rzadko: zapalenie skóry, np. silny świąd, wysypka, obrzęk, wysypka pęcherzowa. Może także wystąpić reakcja fotouczuleniowa.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU TRAUMON?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY TRAUMON WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Traumon na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ TRAUMON?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych