LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tribiotic (Bacitracin+Neomycin+Polymyxin B) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tribiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 1 tuba 5 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,90 Cena 100% (zł): 11,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tribiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 1 tuba 14 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tribiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 10 saszetek 1 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,40 Cena 100% (zł): 18,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tribiotic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Kato LABS Sp. z o.o.

CO ZAWIERA TRIBIOTIC?

1 g maści Tribiotic zawiera 5 mg siarczanu neomycyny, 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5000 j.m. siarczanu polimyksyny B.

jak działa tribiotic?

Lek Tribiotic zawiera trzy antybiotyki - neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o działaniu przeciwbakteryjnym.

kiedy stosować tribiotic?

Lek Tribiotic jest stosowany w zapobieganiu rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

jak stosować tribiotic?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek należy nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte. Nie stosować dłużej niż przez 7 dni. Po ukończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku przed upływem 3 miesięcy.
Dzieci
Leku Tribiotic nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek przed zastosowaniem leku Tribiotic powinni zwrócić się do lekarza.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

kiedy tribiotic nie może być stosowany?

Leku Tribiotic nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Tribiotic do oczu ani na śluzówki, na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry, na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia oraz na sączące zmiany skórne. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku tribiotic?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku reakcji uczuleniowych na lek, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na którykolwiek antybiotyk z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (jak np. streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) lub polimyksyn mogą być również uczuleni na lek Tribiotic. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować nadmierne namnażanie niewrażliwych na lek bakterii i grzybów. Stosowanie leku Tribiotic na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i toksyczne działanie leku na układ nerwowy. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek istnieje większe ryzyko szkodliwego działania leku na nerki i słuch. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, upośledzeniem słuchu lub stosujący jednocześnie inne leki mogące uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku Tribiotic powinni zwrócić się do lekarza.

jak stosować tribiotic z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Po zastosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę, w wyniku wchłonięcia leku do organizmu, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Równoczesne stosowanie leku Tribiotic i doustnie przyjmowanej neomycyny, może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. Nie należy stosować leku Tribiotic jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te podawane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi (jak np. zawarta w leku Tribiotic neomycyna) zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku. Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Tribiotic leków mogących uszkadzać nerki lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

czy można stosować tribiotic w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Tribiotic.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku tribiotic?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić: objawy uczulenia, w tym reakcje skórne (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia), zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku tribiotic?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zastosowania leku Tribiotic na śluzówki czy na dużą powierzchnię skóry (zwłaszcza uszkodzonej) mogą wystąpić ogólne działania niepożądane. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia nerek, słuchu i toksycznego działania leku na układ nerwowy.

czy tribiotic wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie stwierdzono wpływu leku Tribiotic na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

jak przechowywać tribiotic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl