Dodaj do mojego indeksu leków »

Tribiotic (Bacitracin+Neomycin+Polymyxin B) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tribiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 1 tuba 14 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tribiotic (OTC) maść 400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m./g 10 saszetek 1 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,40 Cena 100% (zł): 18,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tribiotic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Kato LABS Sp. z o.o.

CO ZAWIERA TRIBIOTIC

1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny, 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5000 j.m. siarczanu polimyksyny B.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek zawiera trzy antybiotyki - neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o działaniu przeciwbakteryjnym.

KIEDY STOSUJE SIĘ TRIBIOTIC

Zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek należy nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte. Nie stosować dłużej niż przez 7 dni. Po ukończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku przed upływem 3 miesięcy.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko działania uszkadzającego nerki i słuch.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma szczególnych wymagań dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek przed zastosowaniem leku powinni zwrócić się do lekarza.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY TRIBIOTIC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować do oczu ani na śluzówki, na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry, na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia oraz na sączące zmiany skórne. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku reakcji uczuleniowych na lek, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na którykolwiek antybiotyk z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (jak np. streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) lub polimyksyn mogą być również uczuleni na ten lek. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować nadmierne namnażanie niewrażliwych na lek bakterii i grzybów. Stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i toksyczne działanie leku na układ nerwowy. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek istnieje większe ryzyko szkodliwego działania leku na nerki i słuch. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, upośledzeniem słuchu lub stosujący jednocześnie inne leki mogące uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku powinni zwrócić się do lekarza.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Po zastosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę, w wyniku wchłonięcia leku do organizmu, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Równoczesne stosowanie leku i doustnie przyjmowanej neomycyny, może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te podawane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi (jak np. zawarta w tym leku neomycyna) zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku. Podczas jednoczesnego stosowania z tym lekiem leków mogących uszkadzać nerki lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie stosować leku w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku mogą wystąpić: objawy uczulenia, w tym reakcje skórne (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia), zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zastosowania leku na śluzówki czy na dużą powierzchnię skóry (zwłaszcza uszkodzonej) mogą wystąpić ogólne działania niepożądane. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia nerek, słuchu i toksycznego działania leku na układ nerwowy.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie stwierdzono wpływu stosowania leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych