LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tulip (Atorvastatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tulip (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 6,66 / 6,66 Cena 100% (zł): 9,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 10 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 13,22 / 13,22 Cena 100% (zł): 18,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 10 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 19,10 / 19,10 Cena 100% (zł): 27,77 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 20 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,59 / 9,59 Cena 100% (zł): 15,36 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 20 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 16,33 / 16,33 Cena 100% (zł): 27,88 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 20 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 23,43 / 23,43 Cena 100% (zł): 40,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 40 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,76 / 9,76 Cena 100% (zł): 21,31 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 40 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 12,36 / 12,36 Cena 100% (zł): 35,46 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 40 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 17,27 / 17,27 Cena 100% (zł): 51,92 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tulip (Rp) tabletki powlekane 80 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 28,34 / 28,34 Cena 100% (zł): 51,44 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tulip

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Tulip?

Lek Tulip występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg atorwastatyny (w postaci soli wapniowej). Tabletki 10 mg i 20 mg zawierają laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Tulip?

Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować Tulip?

Lek Tulip jest stosowany w celu zmniejszenia stężenia lipidów (cholesterolu i triglicerydów) we krwi, gdy sama dieta niskotłuszczowa i zmiana stylu życia okazały się nieskuteczne.
U osób ze zwiększonym ryzykiem choroby serca Tulip może być również stosowany w celu zmniejszenia tego zagrożenia, nawet jeśli stężenie cholesterolu jest u nich prawidłowe.
Podczas leczenia lekiem Tulip należy kontynuować stosowanie standardowej diety mającej na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu.

Jak stosować Tulip?

Dawkowanie leku Tulip, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Tulip?

W razie pominięcia dawki leku Tulip należy przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Tulip nie może być stosowany?

Leku Tulip nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynną (atorwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Tulip nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tulip?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tulip lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Tulip i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować Tulip z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Tulip z jedzeniem i piciem?

Nie należy spożywać więcej niż 1 lub 2 małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż duże jego ilości mogą zmieniać działanie leku Tulip. Podczas przyjmowania leku Tulip należy unikać picia nadmiernej ilości alkoholu.

Czy można stosować Tulip w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Tulip, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Tulip, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Tulip, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tulip?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Tulip, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Tulip i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, języka i gardła, który może być przyczyną trudności w oddychaniu; ciężka choroba przebiegająca ze znacznym łuszczeniem się i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu, narządów płciowych i z gorączką; wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp; osłabienie, tkliwość lub ból mięśni; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, utrata apetytu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału); objawy zapalenia trzustki (ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tulip?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Tulip wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tulip nie wpływa zazwyczaj na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W razie takiego działania nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Jak przechowywać Tulip?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama