Dodaj do mojego indeksu leków »

Tuspan (Hedera helix) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tuspan (OTC) syrop 7 mg/ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tuspan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sopharma AD

CO ZAWIERA TUSPAN?

1 ml syropu Tuspan zawiera 7 mg wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

JAK DZIAŁA TUSPAN?

Lek Tuspan działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

KIEDY STOSOWAĆ TUSPAN?

Lek Tuspan jest stosowany w produktywnym tzw. mokrym kaszlu.

JAK STOSOWAĆ TUSPAN?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, młodzież w wieku powyżej 12 lat i osoby w podeszłym wieku
5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Leku Tuspan nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować rano, w południe oraz wieczorem lub rano i wieczorem. Do dozowania leku należy stosować dołączoną miarkę.

KIEDY TUSPAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Tuspan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści bluszczu), na inne rośliny z rodziny araliowatych (grupa roślin, do której należy bluszcz) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Tuspan u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU TUSPAN?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub jeśli wystąpią trudności z oddychaniem, gorączka lub pojawi się krwawa lub ropna plwocina, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z problemami żołądkowymi (zapalenie śluzówki żołądka, wrzód żołądka). Przed podaniem leku Tuspan dziecku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dziecko jest w wieku od 2 do 4 lat i występuje u niego uporczywy lub nawracający kaszel.

JAK STOSOWAĆ TUSPAN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie leku Tuspan z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan, nie jest zalecane bez kontroli lekarza.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ TUSPAN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Tuspan w okresie ciąży i karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU TUSPAN?

Często mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka. Niezbyt często: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, rozszerzone naczynka na twarzy, trudności z oddychaniem).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU TUSPAN?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może skutkować wystąpieniem nudności, wymiotów, biegunki lub nadmiernej pobudliwości.

CZY TUSPAN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie ma dowodów na to, że lek Tuspan wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ TUSPAN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres przechowywania po otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych