reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tussi Drill (Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tussi Drill (OTC) syrop 5 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,40 Cena 100% (zł): 18,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tussi Drill

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pierre Fabre Médicament

CO ZAWIERA TUSSI DRILL?

5 ml syropu Tussi Drill zawiera 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu jednowodnego, co odpowiada 7,35 mg dekstrometorfanu. Lek zawiera maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera glikol propylenowy. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA TUSSI DRILL?

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

KIEDY STOSOWAĆ TUSSI DRILL?

Lek Tussi Drill jest stosowany doraźnie w ostrym, suchym kaszlu.

JAK STOSOWAĆ TUSSI DRILL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zazwyczaj dawka wynosi 1 mg na kg masy ciała na dobę, podzielona na 4 dawki podawane w odstępach 6 godzin (np. dla dziecka o masie ciała 20 kg - 1 miarka syropu Tussi Drill 4 razy na dobę). Nie stosować dawki jednorazowej większej niż 0,25 mg na kg masy ciała. Leku Tussi Drill nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

KIEDY TUSSI DRILL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Tussi Drill nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Tussi Drill nie należy stosować, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje: astma oskrzelowa; niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia; ciężka niewydolność wątroby. Leku Tussi Drill nie należy stosować, jeśli występuje kaszel z odkrztuszaniem. Nie stosować leku Tussi Drill u dzieci w wieku poniżej 6 lat oraz u kobiet karmiących piersią.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU TUSSI DRILL?

Jeśli kaszel nie ustępuje w ciągu 5 dni, nawraca albo towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Lek Tussi Drill należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

JAK STOSOWAĆ TUSSI DRILL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: chinidyna, amiodaron, fluoksetyna. Konieczna jest konsultacja lekarza, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje leki uspokajające, nasenne lub przeciwlękowe. W czasie stosowania leku Tussi Drill nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ TUSSI DRILL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Tussi Drill nie należy stosować w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU TUSSI DRILL?

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle żołądka, zaparcia). Mogą także wystąpić reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli (powodujący trudności w oddychaniu lub świszczący oddech). Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Tussi Drill.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU TUSSI DRILL?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania dekstrometorfanu są: nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, senność, wykwity skórne typu pokrzywki, nieostre widzenie i oczopląs. Po znacznym przedawkowaniu można zaobserwować śpiączkę, zahamowanie czynności ośrodka oddechowego i drgawki.

CZY TUSSI DRILL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Tussi Drill może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek Tussi Drill zawiera alkohol.

JAK PRZECHOWYWAĆ TUSSI DRILL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu leku wynosi 5 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama