reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tussicalin (Butamirate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tussicalin (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tussicalin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Dr. Max Pharma s.r.o.

CO ZAWIERA TUSSICALIN?

1 ml syropu Tussicalin zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu. 5 ml syropu Tussicalin zawiera 7,5 mg cytrynian butamiratu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

jak działa tussicalin?

Butamirat hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

kiedy stosować tussicalin?

Lek Tussicalin jest stosowany w objawowym leczeniu suchego, drażniącego kaszlu różnego pochodzenia.
Lek Tussicalin można stosować bez konsultacji z lekarzem tylko w krótkotrwałym leczeniu ostrego kaszlu, np. ostrej infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, tchawicy i oskrzeli. Lek Tussicalin może być stosowany w leczeniu przewlekłego kaszlu tylko na zalecenie lekarza.

jak stosować tussicalin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni.
Dorośli
15 ml syropu Tussicalin 4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu Tussicalin 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu Tussicalin 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu Tussicalin 3 razy na dobę.
Leku Tussicalin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Do poprawnego odmierzenia dawki należy użyć dołączonej miarki.

kiedy tussicalin nie może być stosowany?

Leku Tussicalin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (butamirat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku tussicalin?

Jeśli po 5 dniach stosowania leku Tussicalin (po 3 dniach u dzieci w wieku poniżej 12 lat) objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

jak stosować tussicalin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Butamiratu nie należy stosować jednocześnie z lekami wykrztuśnymi, ze względu na hamowanie odruchu kaszlowego.

czy można stosować tussicalin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie należy przyjmować leku Tussicalin w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży. Od czwartego miesiąca ciąży lek Tussicalin można stosować jedynie na zalecenie lekarza. Jeśli pacjentka karmi piersią, lek Tussicalin może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku tussicalin?

Rzadko mogą wystąpić: senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku tussicalin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy tussicalin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tussicalin może powodować senność u niektórych osób i w związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

jak przechowywać tussicalin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama